вторник, 3 октомври 2017 г.

България трайно увеличава търговията си с ЕС

Износът на България е нараснал с 5 % за, като  вносът  е намалял с 0,7 %, за 2016 година, според НСИ. През предходната година страната ни е изнесла продукти на стойност 47,2 милиарда лева, а е внесла за 51,2 милиарда. Най-голям растеж имаме в износа на индустриална продукция, а най-голямото  намаляване на вноса  е на горива и продукти на нефтопреработката.
Износът към страни от ЕС се е увеличил с повече от 7.4 процента, спрямо 2015 г.  Тогава страната ни е изнесла продукция на стойност 31,2 милиарда лева, а е внесла за 34 милиарда лев, където също има увеличение, с 2,3 %. 
На фона на постоянното подобрявана на търговските ни характеристики с ЕС, имаме устойчив спад на търговията с Русия. Реалниоя ни обород с РФ вече по нисък от този с малка Македония. Кризата в Русия, допълнително възпрепятства евентуалното увеличаване на търговията с нея. Не сао България бележи отдръпване от Русия, като търговски партньор. Все повече европейски страни намаляват стокообмена си с Русия, като някой (Литва, Полша и др.) дори са сключили договори за доставка на втечнен газ от САЩ. Нещо, което руските специалисти смятаха за невъзможно. 
Като цяло, няма прогнозира увеличаване на търговията с Русия. Липсата на адекватен бизнес подход, налагането на искания с помощта на военни заплахи отпъжда качествените инвеститори и оставя Русия все по-изолирана.

Няма коментари: