Най-силните икономики в света

Швейцарската икономика е най конкурентно способната в света според скорошно изследване . С индекс за конкурентоспособност 5.67 (от 7 максимален) и БВП на човек 79 000 щатски долара страната оглавява класацията. Алпийската държава е отличник по иновации, развитие на бизнеса, насърчаване на научно-изследователска и развойна дейност и партньорството между университетите и бизнеса. Не случайно едни от най-големите фармацевтични компании са базирани в страната. Като най-голям проблем пред бизнеса е отчетено недостатъчно квалифицираната, за нуждите на пазара, работна сила. 
Така изглежда Топ 10 на най-конкурентоспособните страни.
Няма коментари: