четвъртък, 29 декември 2016 г.

Спад на цените на кредитите.

И през тази година България бележи ръст в икономиката си. Оценките за него са различни, според експертите които ги правят, но неоспорим е факта че го има. Спада на лихвените проценти е безспорен катализатор на този процес, въпреки че  все още цените на кредити не могат да се сравняват с тези на страните в централна и западна Европа. Доходите на работещите българи продължават да са пословично ниски, на фона на равностойни и дори по високи цени на храни, горива и др. Емиграционната активност е дори по висока, което засилва процеса на обезкървяване на икономиката на България откъм качествена работна сила. Цената на банковите заеми продължава да се понижава през ноември, показва лихвената статистика на БНБ. Според нея новите кредити за бизнеса, договорени в левове, са отпускани средно при 4.54% лихва спрямо 4.67% месец по-рано. Само преди година заемите в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, се отпускаха при 5.19%.  Последните данни за отпуснатите кредити на неправителствения сектор показват обем от усвоено финансиране за 51.099 млрд. лв. при 50.843 млрд. лв. през октомври. Скоростта на нарастване се запазва на 1.1% на годишна база.  Кредитите за домакинствата също поевтиняват според осреднените данни за пазара. Новоотпуснатите потребителски заеми са били при лихва от 10.27% спрямо 10.34% през октомври. По-голяма е динамиката при жилищните кредити - през ноември новото финансиране за покупка на имот, договорено в левове, е усвоявано при лихва от 4.56%, а в евро - при 5.09%. За една година тези заеми са поевтинели съответно с 0.9 пр. пункта и 0.93 пр. пункта. Годишният процент на разходите по тази заеми намалява до 4.98% в левове и 5.58% в евро. Според паричната статистика жилищните заеми са един от най-бързо растящите сегменти в бизнеса на банките. В края на ноември отпуснатите ипотечни заеми са за 8.8 млрд. лв. На годишна база това е ръст от 1.6%. Само преди месец годишното изменение в обема беше 1%, което показва ускоряване на ръста.  Освен ниските лихви за възстановяването на кредитирането спомагат също растежът в икономиката и ниските лихви по депозитите. През ноември лихвените проценти за бизнеса са били средно 0.28%, а в евро - 0.25%. Новите депозити на домакинствата са приемани при 0.64%, а в евро - 0.68%.  Понижението на лихвите не се отразява чувствително върху практиките на спестяване. Сумарно обемът на депозитите на нефинансовия сектор в края на декември е 67.353 млрд. лв., или със 7.9% повече спрямо миналата година по същото време. От тях депозитите на населението са 44.476 млрд. лв., което е с 6.4% повече спрямо ноември 2015 г.

1 коментар:

Unknown каза...

Цените на кредитите в България са много по високи отколкото трябва да бъдат. Емиграцията ще спаси българите. Само това е което ще помогне.