неделя, 9 октомври 2016 г.

Колко струва издръжката на парламента

Здраво затягане на коланите във финансово отношение е направила властта, става ясно от отчетите за харчовете на парламента и министерствата към първата половина на годината. Естествено основното пестене е направено най-вече от заплащането на служители и работници в типично български стил. Важно е да се отбележи за да знае всеки българин на какво в крайна сметка се дължи изтичането на квалифицирание кадри от страната, което е 9 основния фактор определящ мащабит на демографски ни срив.
Данните за синансовите инономии масово вещаят излишъци след декември, като изразходваните пари в повечето случаи са далеч под половината от заложения за цялата 2016-а бюджет за съответното ведомство.
Икономиите идват на фона на многократното настояване на премиера Бойко Борисов пред министрите за по-добра финансова дисциплина. Заръки в тази посока той отправя многократно, ядосан от появили се молби за отпускане на допълнителни средства. Вече няколко пъти премиера коригира министрите си да потриват ръце пред излишъка който се трупа в държавния бюджет. Явно вече е предвиден за разходи. за  които обаче само премиера знае.
Страхотен пример за пестеливост за поредна година получаваме от  парманта. От заложените 57,3 млн. лв. разходи за цялата година към юли са похарчени едва 22,5 млн. лв. Това означава, че ако парламентът я кара така, до края на годината ще спести над 12 млн. лв.
Депутат на България "Бат Сали" прави икономии за родината си...!

Основните икономии идват от нереализирани до момента капиталови разходи. За основен ремонт например са заложени над 4 млн. лв., а до първата половина на годината са похарчени едва 72 000 лв.
Предвидените в бюджета инвестиции в дълготрайни материални активи са за 1,8 млн. лв., а до юли са похарчени 90 000 лв. До момента НС не е пипало и заложения резерв от половин милион лева за непредвидени разходи.
През тази и следващите две години парламентът ще има голям разход за изграждането на нова пленарна зала в бившия Партиен дом – 25 млн. лв. Средствата за нея обаче вече са разпределени от държавния бюджет и няма да се налага да се бърка в касичката на НС. Тя и без това бе ошушкана в мандата на 42-рото НС, когато спестените 15 млн. лв. през предходните години бяха извадени през 2013 година, за да се дадат за коледни добавки за пенсионерите.
Сериозни спестовни усилия полага и най-голямото министерство – на вътрешните работи, показват данните от финансовите му отчети за тази година. Така за първата половина на 2016 г. МВР е изхарчило 500 млн. лв. от предвидените за цялата година 1,127 млрд. лева. Най-много от парите отиват за заплати и осигуровки на служителите на реда.
От Силовото ведомство са свили разходите за командировки. Досега по това перо са похарчени около 5,6 млн. лева, докато за миналата година отделената сума е била над 14 млн. лева. В бюджета на МВР за полугодието има повече пари от дарения и помощи от чужбина - близо 2,8 млн. лв. През 2015-а сумата е била 2,3 млн. лв. Тройно по-малко обаче се приходите от дарения от страната.
В Министерството на туризма от заложените общо 13,4 млн. лв. за 2016 г., до юли са похарчени 4,4 млн. лв.. С това темпо на харчовете до края на годината биха спестили около 4,6 млн. лв.
Наред с това ведомството значително е надскочило и предвидените приходи – от 1,8 млн. лв. постъпленията вече били стигнали близо 3 млн. лв. Основно парите са дошли от собственост – наеми на земи и имущество.
Министерството на регионалното развитие от своя страна е изхарчило около 151 млн. лв. от планираните за годината 426 млн. лв. От ведомството на Лиляна Павлова са свили разходите за дългосрочните командировки в чужбина, за сметка на тези в страната. Оказва се, че служителите в МРРБ пътуват по-често, но за по-кратно време.
Екоминистерството пък до полугодието е изхарчило едва 20 млн. лв. от планираните 55,8 млн. лв. Свити разходи има както в издръжката, така и в разходите за служителите, като от заложените 1844 щатни бройки във всички структури заетите са 1786.
Със сходно темпо на спестовност вървят още министерствата на правосъдието, на енергетиката и на икономиката. Финансовото ведомство също дава пример за дисциплина. Похарчени са около 183 млн. лв. от общия бюджет, който тази година надхвърля 403 млн. лв.
Едно от мегаминистерствата – това на отбраната пък е реализирало 473 млн. лв. от заложените за цялата година 1,06 млрд. лв. Това е 44,4%, пресметнали са си от ведомството. Пестенето идва по пера издръжка и капиталови разходи, но при средствата за персонал парите за полугодието леко са надхвърлени.
Има и ведомства с преразход. Министерството на спорта например до юли е изхарчило вече 181 761 лв. от заложените общо за годината 278 000 лв. Надхвърлянето на бюджета е дошло по перо издръжка.
Министерство на транспорта също е в лек преразход – от заложените 266,3 млн. лв., към полугодието вече са отишли 139,7 млн. лв.
Здраво затягане на коланите във финансово отношение е направила властта, става ясно от отчетите за харчовете на парламента и министерствата към първата половина на годината.

Данните в тях масово вещаят излишъци след декември, като изразходваните пари в повечето случаи са далеч под половината от заложения за цялата 2016-а бюджет за съответното ведомство, пише "Монитор".

Икономиите идват на фона на многократното настояване на премиера Бойко Борисов пред министрите за по-добра финансова дисциплина. Заръка в тази посока той отправи и на заседанието на кабинета в началото на месеца, ядосан от появили се молби за отпускане на допълнителни средства. Тогава той сряза министрите да „не потъркват ръце“ пред излишъка който се трупа в държавния бюджет.
/* (c)AdOcean 2003-2016, investor_bg.Dnes.bg.Dnes Bulgaria.InArticle Zone Bulgaria */
ado.slave('adoceaninvestorbgydcpkprghy', {myMaster: 'RiIMDpNG7TIgvhPhXVt2IggzEwsoBPIylPoG8KO.Ob3.J7' });


Добър пример за спестовност за поредна година дава Народното събрание. От заложените 57,3 млн. лв. разходи за цялата година към юли са похарчени едва 22,5 млн. лв. Това означава, че ако парламентът я кара така, до края на годината ще спести над 12 млн. лв.

Основните икономии идват от нереализирани до момента капиталови разходи. За основен ремонт например са заложени над 4 млн. лв., а до първата половина на годината са похарчени едва 72 000 лв.

Предвидените в бюджета инвестиции в дълготрайни материални активи са за 1,8 млн. лв., а до юли са похарчени 90 000 лв. До момента НС не е пипало и заложения резерв от половин милион лева за непредвидени разходи.

През тази и следващите две години парламентът ще има голям разход за изграждането на нова пленарна зала в бившия Партиен дом – 25 млн. лв. Средствата за нея обаче вече са разпределени от държавния бюджет и няма да се налага да се бърка в касичката на НС. Тя и без това бе ошушкана в мандата на 42-рото НС, когато спестените 15 млн. лв. през предходните години бяха извадени през 2013 година, за да се дадат за коледни добавки за пенсионерите.

Сериозни спестовни усилия полага и най-голямото министерство – на вътрешните работи, показват данните от финансовите му отчети за тази година. Така за първата половина на 2016 г. МВР е изхарчило 500 млн. лв. от предвидените за цялата година 1,127 млрд. лева. Най-много от парите отиват за заплати и осигуровки на служителите на реда.

От Силовото ведомство са свили разходите за командировки. Досега по това перо са похарчени около 5,6 млн. лева, докато за миналата година отделената сума е била над 14 млн. лева. В бюджета на МВР за полугодието има повече пари от дарения и помощи от чужбина - близо 2,8 млн. лв. През 2015-а сумата е била 2,3 млн. лв. Тройно по-малко обаче се приходите от дарения от страната.

В Министерството на туризма от заложените общо 13,4 млн. лв. за 2016 г., до юли са похарчени 4,4 млн. лв.. С това темпо на харчовете до края на годината биха спестили около 4,6 млн. лв.

Наред с това ведомството значително е надскочило и предвидените приходи – от 1,8 млн. лв. постъпленията вече били стигнали близо 3 млн. лв. Основно парите са дошли от собственост – наеми на земи и имущество.

Министерството на регионалното развитие от своя страна е изхарчило около 151 млн. лв. от планираните за годината 426 млн. лв. От ведомството на Лиляна Павлова са свили разходите за дългосрочните командировки в чужбина, за сметка на тези в страната. Оказва се, че служителите в МРРБ пътуват по-често, но за по-кратно време.

Екоминистерството пък до полугодието е изхарчило едва 20 млн. лв. от планираните 55,8 млн. лв. Свити разходи има както в издръжката, така и в разходите за служителите, като от заложените 1844 щатни бройки във всички структури заетите са 1786.

Със сходно темпо на спестовност вървят още министерствата на правосъдието, на енергетиката и на икономиката. Финансовото ведомство също дава пример за дисциплина. Похарчени са около 183 млн. лв. от общия бюджет, който тази година надхвърля 403 млн. лв.

Едно от мегаминистерствата – това на отбраната пък е реализирало 473 млн. лв. от заложените за цялата година 1,06 млрд. лв. Това е 44,4%, пресметнали са си от ведомството. Пестенето идва по пера издръжка и капиталови разходи, но при средствата за персонал парите за полугодието леко са надхвърлени.

Има и ведомства с преразход. Министерството на спорта например до юли е изхарчило вече 181 761 лв. от заложените общо за годината 278 000 лв. Надхвърлянето на бюджета е дошло по перо издръжка.

Министерство на транспорта също е в лек преразход – от заложените 266,3 млн. лв., към полугодието вече са отишли 139,7 млн. лв.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/politika/2016/08/26/spesteni-milioni-vlastta-zategna-kolana-do-dupka.313629
Здраво затягане на коланите във финансово отношение е направила властта, става ясно от отчетите за харчовете на парламента и министерствата към първата половина на годината.

Данните в тях масово вещаят излишъци след декември, като изразходваните пари в повечето случаи са далеч под половината от заложения за цялата 2016-а бюджет за съответното ведомство, пише "Монитор".

Икономиите идват на фона на многократното настояване на премиера Бойко Борисов пред министрите за по-добра финансова дисциплина. Заръка в тази посока той отправи и на заседанието на кабинета в началото на месеца, ядосан от появили се молби за отпускане на допълнителни средства. Тогава той сряза министрите да „не потъркват ръце“ пред излишъка който се трупа в държавния бюджет.
/* (c)AdOcean 2003-2016, investor_bg.Dnes.bg.Dnes Bulgaria.InArticle Zone Bulgaria */
ado.slave('adoceaninvestorbgydcpkprghy', {myMaster: 'RiIMDpNG7TIgvhPhXVt2IggzEwsoBPIylPoG8KO.Ob3.J7' });


Добър пример за спестовност за поредна година дава Народното събрание. От заложените 57,3 млн. лв. разходи за цялата година към юли са похарчени едва 22,5 млн. лв. Това означава, че ако парламентът я кара така, до края на годината ще спести над 12 млн. лв.

Основните икономии идват от нереализирани до момента капиталови разходи. За основен ремонт например са заложени над 4 млн. лв., а до първата половина на годината са похарчени едва 72 000 лв.

Предвидените в бюджета инвестиции в дълготрайни материални активи са за 1,8 млн. лв., а до юли са похарчени 90 000 лв. До момента НС не е пипало и заложения резерв от половин милион лева за непредвидени разходи.

През тази и следващите две години парламентът ще има голям разход за изграждането на нова пленарна зала в бившия Партиен дом – 25 млн. лв. Средствата за нея обаче вече са разпределени от държавния бюджет и няма да се налага да се бърка в касичката на НС. Тя и без това бе ошушкана в мандата на 42-рото НС, когато спестените 15 млн. лв. през предходните години бяха извадени през 2013 година, за да се дадат за коледни добавки за пенсионерите.

Сериозни спестовни усилия полага и най-голямото министерство – на вътрешните работи, показват данните от финансовите му отчети за тази година. Така за първата половина на 2016 г. МВР е изхарчило 500 млн. лв. от предвидените за цялата година 1,127 млрд. лева. Най-много от парите отиват за заплати и осигуровки на служителите на реда.

От Силовото ведомство са свили разходите за командировки. Досега по това перо са похарчени около 5,6 млн. лева, докато за миналата година отделената сума е била над 14 млн. лева. В бюджета на МВР за полугодието има повече пари от дарения и помощи от чужбина - близо 2,8 млн. лв. През 2015-а сумата е била 2,3 млн. лв. Тройно по-малко обаче се приходите от дарения от страната.

В Министерството на туризма от заложените общо 13,4 млн. лв. за 2016 г., до юли са похарчени 4,4 млн. лв.. С това темпо на харчовете до края на годината биха спестили около 4,6 млн. лв.

Наред с това ведомството значително е надскочило и предвидените приходи – от 1,8 млн. лв. постъпленията вече били стигнали близо 3 млн. лв. Основно парите са дошли от собственост – наеми на земи и имущество.

Министерството на регионалното развитие от своя страна е изхарчило около 151 млн. лв. от планираните за годината 426 млн. лв. От ведомството на Лиляна Павлова са свили разходите за дългосрочните командировки в чужбина, за сметка на тези в страната. Оказва се, че служителите в МРРБ пътуват по-често, но за по-кратно време.

Екоминистерството пък до полугодието е изхарчило едва 20 млн. лв. от планираните 55,8 млн. лв. Свити разходи има както в издръжката, така и в разходите за служителите, като от заложените 1844 щатни бройки във всички структури заетите са 1786.

Със сходно темпо на спестовност вървят още министерствата на правосъдието, на енергетиката и на икономиката. Финансовото ведомство също дава пример за дисциплина. Похарчени са около 183 млн. лв. от общия бюджет, който тази година надхвърля 403 млн. лв.

Едно от мегаминистерствата – това на отбраната пък е реализирало 473 млн. лв. от заложените за цялата година 1,06 млрд. лв. Това е 44,4%, пресметнали са си от ведомството. Пестенето идва по пера издръжка и капиталови разходи, но при средствата за персонал парите за полугодието леко са надхвърлени.

Има и ведомства с преразход. Министерството на спорта например до юли е изхарчило вече 181 761 лв. от заложените общо за годината 278 000 лв. Надхвърлянето на бюджета е дошло по перо издръжка.

Министерство на транспорта също е в лек преразход – от заложените 266,3 млн. лв., към полугодието вече са отишли 139,7 млн. лв.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/politika/2016/08/26/spesteni-milioni-vlastta-zategna-kolana-do-dupka.313629

жж
Здраво затягане на коланите във финансово отношение е направила властта, става ясно от отчетите за харчовете на парламента и министерствата към първата половина на годината.

Данните в тях масово вещаят излишъци след декември, като изразходваните пари в повечето случаи са далеч под половината от заложения за цялата 2016-а бюджет за съответното ведомство, пише "Монитор".

Икономиите идват на фона на многократното настояване на премиера Бойко Борисов пред министрите за по-добра финансова дисциплина. Заръка в тази посока той отправи и на заседанието на кабинета в началото на месеца, ядосан от появили се молби за отпускане на допълнителни средства. Тогава той сряза министрите да „не потъркват ръце“ пред излишъка който се трупа в държавния бюджет.

Добър пример за спестовност за поредна година дава Народното събрание. От заложените 57,3 млн. лв. разходи за цялата година към юли са похарчени едва 22,5 млн. лв. Това означава, че ако парламентът я кара така, до края на годината ще спести над 12 млн. лв.

Основните икономии идват от нереализирани до момента капиталови разходи. За основен ремонт например са заложени над 4 млн. лв., а до първата половина на годината са похарчени едва 72 000 лв.

Предвидените в бюджета инвестиции в дълготрайни материални активи са за 1,8 млн. лв., а до юли са похарчени 90 000 лв. До момента НС не е пипало и заложения резерв от половин милион лева за непредвидени разходи.

През тази и следващите две години парламентът ще има голям разход за изграждането на нова пленарна зала в бившия Партиен дом – 25 млн. лв. Средствата за нея обаче вече са разпределени от държавния бюджет и няма да се налага да се бърка в касичката на НС. Тя и без това бе ошушкана в мандата на 42-рото НС, когато спестените 15 млн. лв. през предходните години бяха извадени през 2013 година, за да се дадат за коледни добавки за пенсионерите.

Сериозни спестовни усилия полага и най-голямото министерство – на вътрешните работи, показват данните от финансовите му отчети за тази година. Така за първата половина на 2016 г. МВР е изхарчило 500 млн. лв. от предвидените за цялата година 1,127 млрд. лева. Най-много от парите отиват за заплати и осигуровки на служителите на реда.

От Силовото ведомство са свили разходите за командировки. Досега по това перо са похарчени около 5,6 млн. лева, докато за миналата година отделената сума е била над 14 млн. лева. В бюджета на МВР за полугодието има повече пари от дарения и помощи от чужбина - близо 2,8 млн. лв. През 2015-а сумата е била 2,3 млн. лв. Тройно по-малко обаче се приходите от дарения от страната.

В Министерството на туризма от заложените общо 13,4 млн. лв. за 2016 г., до юли са похарчени 4,4 млн. лв.. С това темпо на харчовете до края на годината биха спестили около 4,6 млн. лв.

Наред с това ведомството значително е надскочило и предвидените приходи – от 1,8 млн. лв. постъпленията вече били стигнали близо 3 млн. лв. Основно парите са дошли от собственост – наеми на земи и имущество.

Министерството на регионалното развитие от своя страна е изхарчило около 151 млн. лв. от планираните за годината 426 млн. лв. От ведомството на Лиляна Павлова са свили разходите за дългосрочните командировки в чужбина, за сметка на тези в страната. Оказва се, че служителите в МРРБ пътуват по-често, но за по-кратно време.

Екоминистерството пък до полугодието е изхарчило едва 20 млн. лв. от планираните 55,8 млн. лв. Свити разходи има както в издръжката, така и в разходите за служителите, като от заложените 1844 щатни бройки във всички структури заетите са 1786.

Със сходно темпо на спестовност вървят още министерствата на правосъдието, на енергетиката и на икономиката. Финансовото ведомство също дава пример за дисциплина. Похарчени са около 183 млн. лв. от общия бюджет, който тази година надхвърля 403 млн. лв.

Едно от мегаминистерствата – това на отбраната пък е реализирало 473 млн. лв. от заложените за цялата година 1,06 млрд. лв. Това е 44,4%, пресметнали са си от ведомството. Пестенето идва по пера издръжка и капиталови разходи, но при средствата за персонал парите за полугодието леко са надхвърлени.

Има и ведомства с преразход. Министерството на спорта например до юли е изхарчило вече 181 761 лв. от заложените общо за годината 278 000 лв. Надхвърлянето на бюджета е дошло по перо издръжка.

Министерство на транспорта също е в лек преразход – от заложените 266,3 млн. лв., към полугодието вече са отишли 139,7 млн. лв.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/politika/2016/08/26/spesteni-milioni-vlastta-zategna-kolana-do-dupka.313629

Здраво затягане на коланите във финансово отношение е направила властта, става ясно от отчетите за харчовете на парламента и министерствата към първата половина на годината.

Данните в тях масово вещаят излишъци след декември, като изразходваните пари в повечето случаи са далеч под половината от заложения за цялата 2016-а бюджет за съответното ведомство, пише "Монитор".

Икономиите идват на фона на многократното настояване на премиера Бойко Борисов пред министрите за по-добра финансова дисциплина. Заръка в тази посока той отправи и на заседанието на кабинета в началото на месеца, ядосан от появили се молби за отпускане на допълнителни средства. Тогава той сряза министрите да „не потъркват ръце“ пред излишъка който се трупа в държавния бюджет.

Добър пример за спестовност за поредна година дава Народното събрание. От заложените 57,3 млн. лв. разходи за цялата година към юли са похарчени едва 22,5 млн. лв. Това означава, че ако парламентът я кара така, до края на годината ще спести над 12 млн. лв.

Основните икономии идват от нереализирани до момента капиталови разходи. За основен ремонт например са заложени над 4 млн. лв., а до първата половина на годината са похарчени едва 72 000 лв.

Предвидените в бюджета инвестиции в дълготрайни материални активи са за 1,8 млн. лв., а до юли са похарчени 90 000 лв. До момента НС не е пипало и заложения резерв от половин милион лева за непредвидени разходи.

През тази и следващите две години парламентът ще има голям разход за изграждането на нова пленарна зала в бившия Партиен дом – 25 млн. лв. Средствата за нея обаче вече са разпределени от държавния бюджет и няма да се налага да се бърка в касичката на НС. Тя и без това бе ошушкана в мандата на 42-рото НС, когато спестените 15 млн. лв. през предходните години бяха извадени през 2013 година, за да се дадат за коледни добавки за пенсионерите.

Сериозни спестовни усилия полага и най-голямото министерство – на вътрешните работи, показват данните от финансовите му отчети за тази година. Така за първата половина на 2016 г. МВР е изхарчило 500 млн. лв. от предвидените за цялата година 1,127 млрд. лева. Най-много от парите отиват за заплати и осигуровки на служителите на реда.

От Силовото ведомство са свили разходите за командировки. Досега по това перо са похарчени около 5,6 млн. лева, докато за миналата година отделената сума е била над 14 млн. лева. В бюджета на МВР за полугодието има повече пари от дарения и помощи от чужбина - близо 2,8 млн. лв. През 2015-а сумата е била 2,3 млн. лв. Тройно по-малко обаче се приходите от дарения от страната.

В Министерството на туризма от заложените общо 13,4 млн. лв. за 2016 г., до юли са похарчени 4,4 млн. лв.. С това темпо на харчовете до края на годината биха спестили около 4,6 млн. лв.

Наред с това ведомството значително е надскочило и предвидените приходи – от 1,8 млн. лв. постъпленията вече били стигнали близо 3 млн. лв. Основно парите са дошли от собственост – наеми на земи и имущество.

Министерството на регионалното развитие от своя страна е изхарчило около 151 млн. лв. от планираните за годината 426 млн. лв. От ведомството на Лиляна Павлова са свили разходите за дългосрочните командировки в чужбина, за сметка на тези в страната. Оказва се, че служителите в МРРБ пътуват по-често, но за по-кратно време.

Екоминистерството пък до полугодието е изхарчило едва 20 млн. лв. от планираните 55,8 млн. лв. Свити разходи има както в издръжката, така и в разходите за служителите, като от заложените 1844 щатни бройки във всички структури заетите са 1786.

Със сходно темпо на спестовност вървят още министерствата на правосъдието, на енергетиката и на икономиката. Финансовото ведомство също дава пример за дисциплина. Похарчени са около 183 млн. лв. от общия бюджет, който тази година надхвърля 403 млн. лв.

Едно от мегаминистерствата – това на отбраната пък е реализирало 473 млн. лв. от заложените за цялата година 1,06 млрд. лв. Това е 44,4%, пресметнали са си от ведомството. Пестенето идва по пера издръжка и капиталови разходи, но при средствата за персонал парите за полугодието леко са надхвърлени.

Има и ведомства с преразход. Министерството на спорта например до юли е изхарчило вече 181 761 лв. от заложените общо за годината 278 000 лв. Надхвърлянето на бюджета е дошло по перо издръжка.

Министерство на транспорта също е в лек преразход – от заложените 266,3 млн. лв., към полугодието вече са отишли 139,7 млн. лв.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/politika/2016/08/26/spesteni-milioni-vlastta-zategna-kolana-do-dupka.313629

Здраво затягане на коланите във финансово отношение е направила властта, става ясно от отчетите за харчовете на парламента и министерствата към първата половина на годината.

Данните в тях масово вещаят излишъци след декември, като изразходваните пари в повечето случаи са далеч под половината от заложения за цялата 2016-а бюджет за съответното ведомство, пише "Монитор".

Икономиите идват на фона на многократното настояване на премиера Бойко Борисов пред министрите за по-добра финансова дисциплина. Заръка в тази посока той отправи и на заседанието на кабинета в началото на месеца, ядосан от появили се молби за отпускане на допълнителни средства. Тогава той сряза министрите да „не потъркват ръце“ пред излишъка който се трупа в държавния бюджет.

Добър пример за спестовност за поредна година дава Народното събрание. От заложените 57,3 млн. лв. разходи за цялата година към юли са похарчени едва 22,5 млн. лв. Това означава, че ако парламентът я кара така, до края на годината ще спести над 12 млн. лв.

Основните икономии идват от нереализирани до момента капиталови разходи. За основен ремонт например са заложени над 4 млн. лв., а до първата половина на годината са похарчени едва 72 000 лв.

Предвидените в бюджета инвестиции в дълготрайни материални активи са за 1,8 млн. лв., а до юли са похарчени 90 000 лв. До момента НС не е пипало и заложения резерв от половин милион лева за непредвидени разходи.

През тази и следващите две години парламентът ще има голям разход за изграждането на нова пленарна зала в бившия Партиен дом – 25 млн. лв. Средствата за нея обаче вече са разпределени от държавния бюджет и няма да се налага да се бърка в касичката на НС. Тя и без това бе ошушкана в мандата на 42-рото НС, когато спестените 15 млн. лв. през предходните години бяха извадени през 2013 година, за да се дадат за коледни добавки за пенсионерите.

Сериозни спестовни усилия полага и най-голямото министерство – на вътрешните работи, показват данните от финансовите му отчети за тази година. Така за първата половина на 2016 г. МВР е изхарчило 500 млн. лв. от предвидените за цялата година 1,127 млрд. лева. Най-много от парите отиват за заплати и осигуровки на служителите на реда.

От Силовото ведомство са свили разходите за командировки. Досега по това перо са похарчени около 5,6 млн. лева, докато за миналата година отделената сума е била над 14 млн. лева. В бюджета на МВР за полугодието има повече пари от дарения и помощи от чужбина - близо 2,8 млн. лв. През 2015-а сумата е била 2,3 млн. лв. Тройно по-малко обаче се приходите от дарения от страната.

В Министерството на туризма от заложените общо 13,4 млн. лв. за 2016 г., до юли са похарчени 4,4 млн. лв.. С това темпо на харчовете до края на годината биха спестили около 4,6 млн. лв.

Наред с това ведомството значително е надскочило и предвидените приходи – от 1,8 млн. лв. постъпленията вече били стигнали близо 3 млн. лв. Основно парите са дошли от собственост – наеми на земи и имущество.

Министерството на регионалното развитие от своя страна е изхарчило около 151 млн. лв. от планираните за годината 426 млн. лв. От ведомството на Лиляна Павлова са свили разходите за дългосрочните командировки в чужбина, за сметка на тези в страната. Оказва се, че служителите в МРРБ пътуват по-често, но за по-кратно време.

Екоминистерството пък до полугодието е изхарчило едва 20 млн. лв. от планираните 55,8 млн. лв. Свити разходи има както в издръжката, така и в разходите за служителите, като от заложените 1844 щатни бройки във всички структури заетите са 1786.

Със сходно темпо на спестовност вървят още министерствата на правосъдието, на енергетиката и на икономиката. Финансовото ведомство също дава пример за дисциплина. Похарчени са около 183 млн. лв. от общия бюджет, който тази година надхвърля 403 млн. лв.

Едно от мегаминистерствата – това на отбраната пък е реализирало 473 млн. лв. от заложените за цялата година 1,06 млрд. лв. Това е 44,4%, пресметнали са си от ведомството. Пестенето идва по пера издръжка и капиталови разходи, но при средствата за персонал парите за полугодието леко са надхвърлени.

Има и ведомства с преразход. Министерството на спорта например до юли е изхарчило вече 181 761 лв. от заложените общо за годината 278 000 лв. Надхвърлянето на бюджета е дошло по перо издръжка.

Министерство на транспорта също е в лек преразход – от заложените 266,3 млн. лв., към полугодието вече са отишли 139,7 млн. лв.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/politika/2016/08/26/spesteni-milioni-vlastta-zategna-kolana-do-dupka.313629
Здраво затягане на коланите във финансово отношение е направила властта, става ясно от отчетите за харчовете на парламента и министерствата към първата половина на годината.

Данните в тях масово вещаят излишъци след декември, като изразходваните пари в повечето случаи са далеч под половината от заложения за цялата 2016-а бюджет за съответното ведомство, пише "Монитор".

Икономиите идват на фона на многократното настояване на премиера Бойко Борисов пред министрите за по-добра финансова дисциплина. Заръка в тази посока той отправи и на заседанието на кабинета в началото на месеца, ядосан от появили се молби за отпускане на допълнителни средства. Тогава той сряза министрите да „не потъркват ръце“ пред излишъка който се трупа в държавния бюджет.

Добър пример за спестовност за поредна година дава Народното събрание. От заложените 57,3 млн. лв. разходи за цялата година към юли са похарчени едва 22,5 млн. лв. Това означава, че ако парламентът я кара така, до края на годината ще спести над 12 млн. лв.

Основните икономии идват от нереализирани до момента капиталови разходи. За основен ремонт например са заложени над 4 млн. лв., а до първата половина на годината са похарчени едва 72 000 лв.

Предвидените в бюджета инвестиции в дълготрайни материални активи са за 1,8 млн. лв., а до юли са похарчени 90 000 лв. До момента НС не е пипало и заложения резерв от половин милион лева за непредвидени разходи.

През тази и следващите две години парламентът ще има голям разход за изграждането на нова пленарна зала в бившия Партиен дом – 25 млн. лв. Средствата за нея обаче вече са разпределени от държавния бюджет и няма да се налага да се бърка в касичката на НС. Тя и без това бе ошушкана в мандата на 42-рото НС, когато спестените 15 млн. лв. през предходните години бяха извадени през 2013 година, за да се дадат за коледни добавки за пенсионерите.

Сериозни спестовни усилия полага и най-голямото министерство – на вътрешните работи, показват данните от финансовите му отчети за тази година. Така за първата половина на 2016 г. МВР е изхарчило 500 млн. лв. от предвидените за цялата година 1,127 млрд. лева. Най-много от парите отиват за заплати и осигуровки на служителите на реда.

От Силовото ведомство са свили разходите за командировки. Досега по това перо са похарчени около 5,6 млн. лева, докато за миналата година отделената сума е била над 14 млн. лева. В бюджета на МВР за полугодието има повече пари от дарения и помощи от чужбина - близо 2,8 млн. лв. През 2015-а сумата е била 2,3 млн. лв. Тройно по-малко обаче се приходите от дарения от страната.

В Министерството на туризма от заложените общо 13,4 млн. лв. за 2016 г., до юли са похарчени 4,4 млн. лв.. С това темпо на харчовете до края на годината биха спестили около 4,6 млн. лв.

Наред с това ведомството значително е надскочило и предвидените приходи – от 1,8 млн. лв. постъпленията вече били стигнали близо 3 млн. лв. Основно парите са дошли от собственост – наеми на земи и имущество.

Министерството на регионалното развитие от своя страна е изхарчило около 151 млн. лв. от планираните за годината 426 млн. лв. От ведомството на Лиляна Павлова са свили разходите за дългосрочните командировки в чужбина, за сметка на тези в страната. Оказва се, че служителите в МРРБ пътуват по-често, но за по-кратно време.

Екоминистерството пък до полугодието е изхарчило едва 20 млн. лв. от планираните 55,8 млн. лв. Свити разходи има както в издръжката, така и в разходите за служителите, като от заложените 1844 щатни бройки във всички структури заетите са 1786.

Със сходно темпо на спестовност вървят още министерствата на правосъдието, на енергетиката и на икономиката. Финансовото ведомство също дава пример за дисциплина. Похарчени са около 183 млн. лв. от общия бюджет, който тази година надхвърля 403 млн. лв.

Едно от мегаминистерствата – това на отбраната пък е реализирало 473 млн. лв. от заложените за цялата година 1,06 млрд. лв. Това е 44,4%, пресметнали са си от ведомството. Пестенето идва по пера издръжка и капиталови разходи, но при средствата за персонал парите за полугодието леко са надхвърлени.

Има и ведомства с преразход. Министерството на спорта например до юли е изхарчило вече 181 761 лв. от заложените общо за годината 278 000 лв. Надхвърлянето на бюджета е дошло по перо издръжка.

Министерство на транспорта също е в лек преразход – от заложените 266,3 млн. лв., към полугодието вече са отишли 139,7 млн. лв.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/politika/2016/08/26/spesteni-milioni-vlastta-zategna-kolana-do-dupka.313629
Здраво затягане на коланите във финансово отношение е направила властта, става ясно от отчетите за харчовете на парламента и министерствата към първата половина на годината.

Данните в тях масово вещаят излишъци след декември, като изразходваните пари в повечето случаи са далеч под половината от заложения за цялата 2016-а бюджет за съответното ведомство, пише "Монитор".

Икономиите идват на фона на многократното настояване на премиера Бойко Борисов пред министрите за по-добра финансова дисциплина. Заръка в тази посока той отправи и на заседанието на кабинета в началото на месеца, ядосан от появили се молби за отпускане на допълнителни средства. Тогава той сряза министрите да „не потъркват ръце“ пред излишъка който се трупа в държавния бюджет.

Добър пример за спестовност за поредна година дава Народното събрание. От заложените 57,3 млн. лв. разходи за цялата година към юли са похарчени едва 22,5 млн. лв. Това означава, че ако парламентът я кара така, до края на годината ще спести над 12 млн. лв.

Основните икономии идват от нереализирани до момента капиталови разходи. За основен ремонт например са заложени над 4 млн. лв., а до първата половина на годината са похарчени едва 72 000 лв.

Предвидените в бюджета инвестиции в дълготрайни материални активи са за 1,8 млн. лв., а до юли са похарчени 90 000 лв. До момента НС не е пипало и заложения резерв от половин милион лева за непредвидени разходи.

През тази и следващите две години парламентът ще има голям разход за изграждането на нова пленарна зала в бившия Партиен дом – 25 млн. лв. Средствата за нея обаче вече са разпределени от държавния бюджет и няма да се налага да се бърка в касичката на НС. Тя и без това бе ошушкана в мандата на 42-рото НС, когато спестените 15 млн. лв. през предходните години бяха извадени през 2013 година, за да се дадат за коледни добавки за пенсионерите.

Сериозни спестовни усилия полага и най-голямото министерство – на вътрешните работи, показват данните от финансовите му отчети за тази година. Така за първата половина на 2016 г. МВР е изхарчило 500 млн. лв. от предвидените за цялата година 1,127 млрд. лева. Най-много от парите отиват за заплати и осигуровки на служителите на реда.

От Силовото ведомство са свили разходите за командировки. Досега по това перо са похарчени около 5,6 млн. лева, докато за миналата година отделената сума е била над 14 млн. лева. В бюджета на МВР за полугодието има повече пари от дарения и помощи от чужбина - близо 2,8 млн. лв. През 2015-а сумата е била 2,3 млн. лв. Тройно по-малко обаче се приходите от дарения от страната.

В Министерството на туризма от заложените общо 13,4 млн. лв. за 2016 г., до юли са похарчени 4,4 млн. лв.. С това темпо на харчовете до края на годината биха спестили около 4,6 млн. лв.

Наред с това ведомството значително е надскочило и предвидените приходи – от 1,8 млн. лв. постъпленията вече били стигнали близо 3 млн. лв. Основно парите са дошли от собственост – наеми на земи и имущество.

Министерството на регионалното развитие от своя страна е изхарчило около 151 млн. лв. от планираните за годината 426 млн. лв. От ведомството на Лиляна Павлова са свили разходите за дългосрочните командировки в чужбина, за сметка на тези в страната. Оказва се, че служителите в МРРБ пътуват по-често, но за по-кратно време.

Екоминистерството пък до полугодието е изхарчило едва 20 млн. лв. от планираните 55,8 млн. лв. Свити разходи има както в издръжката, така и в разходите за служителите, като от заложените 1844 щатни бройки във всички структури заетите са 1786.

Със сходно темпо на спестовност вървят още министерствата на правосъдието, на енергетиката и на икономиката. Финансовото ведомство също дава пример за дисциплина. Похарчени са около 183 млн. лв. от общия бюджет, който тази година надхвърля 403 млн. лв.

Едно от мегаминистерствата – това на отбраната пък е реализирало 473 млн. лв. от заложените за цялата година 1,06 млрд. лв. Това е 44,4%, пресметнали са си от ведомството. Пестенето идва по пера издръжка и капиталови разходи, но при средствата за персонал парите за полугодието леко са надхвърлени.

Има и ведомства с преразход. Министерството на спорта например до юли е изхарчило вече 181 761 лв. от заложените общо за годината 278 000 лв. Надхвърлянето на бюджета е дошло по перо издръжка.

Министерство на транспорта също е в лек преразход – от заложените 266,3 млн. лв., към полугодието вече са отишли 139,7 млн. лв.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/politika/2016/08/26/spesteni-milioni-vlastta-zategna-kolana-do-dupka.313629

Здраво затягане на коланите във финансово отношение е направила властта, става ясно от отчетите за харчовете на парламента и министерствата към първата половина на годината.

Данните в тях масово вещаят излишъци след декември, като изразходваните пари в повечето случаи са далеч под половината от заложения за цялата 2016-а бюджет за съответното ведомство, пише "Монитор".

Икономиите идват на фона на многократното настояване на премиера Бойко Борисов пред министрите за по-добра финансова дисциплина. Заръка в тази посока той отправи и на заседанието на кабинета в началото на месеца, ядосан от появили се молби за отпускане на допълнителни средства. Тогава той сряза министрите да „не потъркват ръце“ пред излишъка който се трупа в държавния бюджет.

Добър пример за спестовност за поредна година дава Народното събрание. От заложените 57,3 млн. лв. разходи за цялата година към юли са похарчени едва 22,5 млн. лв. Това означава, че ако парламентът я кара така, до края на годината ще спести над 12 млн. лв.

Основните икономии идват от нереализирани до момента капиталови разходи. За основен ремонт например са заложени над 4 млн. лв., а до първата половина на годината са похарчени едва 72 000 лв.

Предвидените в бюджета инвестиции в дълготрайни материални активи са за 1,8 млн. лв., а до юли са похарчени 90 000 лв. До момента НС не е пипало и заложения резерв от половин милион лева за непредвидени разходи.

През тази и следващите две години парламентът ще има голям разход за изграждането на нова пленарна зала в бившия Партиен дом – 25 млн. лв. Средствата за нея обаче вече са разпределени от държавния бюджет и няма да се налага да се бърка в касичката на НС. Тя и без това бе ошушкана в мандата на 42-рото НС, когато спестените 15 млн. лв. през предходните години бяха извадени през 2013 година, за да се дадат за коледни добавки за пенсионерите.

Сериозни спестовни усилия полага и най-голямото министерство – на вътрешните работи, показват данните от финансовите му отчети за тази година. Така за първата половина на 2016 г. МВР е изхарчило 500 млн. лв. от предвидените за цялата година 1,127 млрд. лева. Най-много от парите отиват за заплати и осигуровки на служителите на реда.

От Силовото ведомство са свили разходите за командировки. Досега по това перо са похарчени около 5,6 млн. лева, докато за миналата година отделената сума е била над 14 млн. лева. В бюджета на МВР за полугодието има повече пари от дарения и помощи от чужбина - близо 2,8 млн. лв. През 2015-а сумата е била 2,3 млн. лв. Тройно по-малко обаче се приходите от дарения от страната.

В Министерството на туризма от заложените общо 13,4 млн. лв. за 2016 г., до юли са похарчени 4,4 млн. лв.. С това темпо на харчовете до края на годината биха спестили около 4,6 млн. лв.

Наред с това ведомството значително е надскочило и предвидените приходи – от 1,8 млн. лв. постъпленията вече били стигнали близо 3 млн. лв. Основно парите са дошли от собственост – наеми на земи и имущество.

Министерството на регионалното развитие от своя страна е изхарчило около 151 млн. лв. от планираните за годината 426 млн. лв. От ведомството на Лиляна Павлова са свили разходите за дългосрочните командировки в чужбина, за сметка на тези в страната. Оказва се, че служителите в МРРБ пътуват по-често, но за по-кратно време.

Екоминистерството пък до полугодието е изхарчило едва 20 млн. лв. от планираните 55,8 млн. лв. Свити разходи има както в издръжката, така и в разходите за служителите, като от заложените 1844 щатни бройки във всички структури заетите са 1786.

Със сходно темпо на спестовност вървят още министерствата на правосъдието, на енергетиката и на икономиката. Финансовото ведомство също дава пример за дисциплина. Похарчени са около 183 млн. лв. от общия бюджет, който тази година надхвърля 403 млн. лв.

Едно от мегаминистерствата – това на отбраната пък е реализирало 473 млн. лв. от заложените за цялата година 1,06 млрд. лв. Това е 44,4%, пресметнали са си от ведомството. Пестенето идва по пера издръжка и капиталови разходи, но при средствата за персонал парите за полугодието леко са надхвърлени.

Има и ведомства с преразход. Министерството на спорта например до юли е изхарчило вече 181 761 лв. от заложените общо за годината 278 000 лв. Надхвърлянето на бюджета е дошло по перо издръжка.

Министерство на транспорта също е в лек преразход – от заложените 266,3 млн. лв., към полугодието вече са отишли 139,7 млн. лв.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/politika/2016/08/26/spesteni-milioni-vlastta-zategna-kolana-do-dupka.313629

2 коментара:

Unknown каза...

Абе то добр, ама тоя на снимката какви икономии е направил? Та той въобще не трябва да е в парламента. Всички ние плащаме за да може такива като него да дерибействат...!!! Каква икономика може д прави този и какви пари оже да искара за държавата си?

Анонимен каза...

Ами така е като повечето, които ходят да гласуват не са достатъчно интелигентни.