понеделник, 23 март 2015 г.

Силния долар

Поради изумителния възход на щатската валута масово се обсъжда кои са причините за това. Силата на долара се дължи едновременно на няколко пазарни събития - паричната политика на САЩ, довела до постепенното възстановяване на американската икономика, очакването и появата на количествено облекчаване (QE) в Еврозоната, което отслаби еврото, както и стимулите от други страни, като например от Централната банка на Япония, което оказа натиск върху други валути. Заедно със силата на САЩ видяхме и спада в цената на петрола, което шокира пазарите. Между нефта и американския долар съществува тясна връзка, поради факта, че суровината се търгува в щатски долари. По традиция, когато доларът се засилва, цената на петрола спада, както и обратното. Волатилността на пазарите може да бъде предизвикателство за търговията, но в същото време може да донесе възможности за хората, които умеят да напипват пулса на събитията. Saxo Bank представяме списъка си с Топ 5 стратегии за инвестиции при ръст в цената на щатския долар.

1. Бъдете в крак с тенденцията

Това звучи като очевиден съвет, но инвеститорите, които от самото начало на възходящата тенденция са следили внимателно двойките с щатския долар вече са се възползвали и облагодетелствали добре от силния долар. Все пак внимавайте, защото неудържимата на пръв поглед тенденция на възход на долара ще има край в даден момент. Както Джон Дж. Харди, ръководител на FX Strategy в Saxo Bank, казва: "Трудно е да се предвиди времева рамка на възстановяването на щатския долар, така че ще трябва да взимаме предвид ден за ден и събитие за събитие". Отличителният белег на успешния трейдър е да знае кога да вземе печалбата си, излизайки от търгуването.

2. Диверсифицирайте портфолиото си с Договори за разлика (CFD)

Инвеститорите в CFD - договори за разлика - реализират печалба от прогнозиране на това дали цената на базисния актив ще се увеличи или намали. CFD са деривативен продукт, който може да се използва за търгуване със суровини (включително гориво), акции, индекси. В момента се наблюдава повишен интерес към CFD, особено поради възможността от възползване от падащи цени (къса позиция), както и от повишаващите се цени (дълга позиция). Това е един от начините да се възползваш от тенденция на спад в цените на пазара, каквато се наблюдава с цената на петрола в момента. CFD са също така много полезни при хеджиране и предпазване на другите инвестиции в търговски портфейл с много активи.

3. Адаптирайте инвестициите си в зависимост от тяхното представяне

С последователния ръст, който бележи американската икономика, чуждите инвестиции започват да се завръщат в САЩ, което повлиява положително представянето на американските ценни книжа. Европейските, както и японските ценни книжа, продължават да понасят последствията от стимулиращите парични политики, което ги прави по-малко привлекателни, в сравнение с американските. По същия начин, по-високите лихвени проценти в САЩ, в сравнение с тези в другите големи икономики, правят американските ценни книжа по-атрактивни за чуждестранните инвеститори.

4. Заемете къси позиции при суровините

Инвеститорите се славят с това, че се обръщат към сигурни убежища, като златото например, във времена на волатилност на пазара. Докато златото има обратнопропорционално отношение към щатския долар – това означава, че цената му спада, когато доларът се покачва. Връзката между тях обаче не е толкова силна, колкото между долара и горивата. Това означава, че дори и с цялостна възходяща тенденция на щатската валута, може да има и малки пробиви при златото, които могат да се окажат краткосрочни възможности за инвеститорите.

5. Пуснете се по вълната на волатилността

Тъй като паричната политика на САЩ продължава драстично да се различава от тази на ЕС и Япония, признаците са, че 2015 ще бъде силно волатилна година на валутните пазари. Разминаването в паричните политики създава резки колебания и пробиви на валутните пазари, които да бъдат капитализирани за финансова печалба. Точно както при сърфирането инвеститорите трябва да преценят времето, в което да навлязат на валутните пазари предварително и да скочат на борда, сърфирайки по вълната през цялото време до достигането до брега.

Няма коментари: