вторник, 24 март 2015 г.

Очква се спад на броя на руските туристи

"Как се тълкува "ДикOff"?  От английски Dick-полов член. От английски, Off-изключен, спрян. Извода е че Диков сам се определя като неработещ пенис......."


Ужасяващ спад на броя на руските туристи се очаква през лятото на 2015-та година. Срива на рублата направи невъзможно летуването на руснаците по българското черноморие. допълнително влияние оказва политиката на руското правителство. Държавните чиновници в Русия са заплашени с уволнения ако си позволят да летуват в България през текущата година. Близо 5 милиона души в русия са заети в силовите министерства, като те са едни от най-добре платените държавни служители там. За всички са наложени редица ограничения за пътувания към България. Очаква се и срив в имотните сделки, заради създалата се ситуация. Българският имотен пазат в последните години се поддържаше осново от руските клиенти, които сега масово се отдръпват. Много от закупилите имоти в България, руснаци, сега се опитват да ги продадат, като това неминуемо се отразява на цените на всички имоти у нас. това прави по месно купуването на имоти от българи,като им позволява да сключват далеч по изгодни сделки. За сега обаче не е забелязан ръст на покупките на имоти и от българи. Предвижданията са за около поне 30% спад на руските туристи в България, което ще донесе сериозни щети на българската икономика. Ниските цени на летуването у нас могат да бъдат атрактивни за почиващите от западна Европа ако бъдат рекламирани достатъчно агресивно. 

Няма коментари: