вторник, 21 август 2018 г.

Вече официално Гърция завърши успешно спасителната си програма

На фона на изключително лошите новини за турската икономика изпъкват положителните за гръцката. След 8 години от подписването на първия спасителен план през май 2010 г., Гърция официално успешно излезе от третия. За този период, МВФ, ЕЦБ,  и Европейският съюз наляха в задлъжнялата държава близо 300 млрд. евро. Една  част от  инвеститорите регистрираха загуби, при корекцията на дълга. Гърците разбраха, че потоците от европейски пари ще намалеят във времето.
нА 20.08.2018 г. Европейският стабилизационен механизъм (ЕСМ) – спасителният фонд на Еврозоната, официално реистрира, че Гърция е излязла успешно от последната си програма. „Днес ние можем да приключим благополучно програмата на ЕСМ без повече допълнителни спасителни програми, тъй като, за първи път от началото на 2010 г., Гърция може да си стои на краката“, заяви председателят на управителния съвет на спасителния фонд Мариу Сентену.
В няколко графики, изготвени от Надя Гарби, икономист в Perspectives Pictet, се виждат разнопосочните сигнали. От една страна Гърция отчита първичен излишък. В същото време  има значително нарастване на дълга, въпреки корекцията.Като цяло акцията по спасяването на икономиката на Гърция е успешна. Какви да обаче поуките и какво може да очаква България от това? 

Няма коментари: