четвъртък, 18 август 2016 г.

Емигранти от източна Европа подобряват гена във Великобритания

 Емиграцията на работещото население от Източна Европа продължава с пълна сила. Трудещете се от таязи част на континента се са с високи познания в сферите в които се реализират, мотивирани са и бързо се реализират на пазара на труда във Великобритания. Допълнителен стимул за икономическата емиграция специално на българите е безобразно ниското заплащане в страната, както и липсата на цялостна положително отношение от работодателите. Публична тайна е че осигуровки не се плащат в целия им размер, а често изобщо липсва и заплащане. 
 Светилата в икономиката на България трайно са неглижирали тези проблеми, което води до очертаваща се много тежка и вероятно необратима демографска криза, базирана на неизбежната икономическа емиграция. 
 Броят на мигрантите във Великобритания от осемте източноевропейски страни, присъединили се към ЕС през 2004 г., за първи път е преминал 1 милион души, предаде Би Би Си. От април до юни работниците от Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Словакия и Словения се е увеличил с 44 000 души в сравнение със същия период за 2015 г. По официални данни в момента в Обединеното кралство живеят 2.23 млн. мигранти от страни на ЕС. За същия период безработицата е намаляла с 52 000 места до 1.64 млн свободни позиции. Цифрите на Националната служба за статистика са първите публично изнесени след референдума за излизане от ЕС на 23 юни. Данните от пазара на труда показват, че броят на работниците от осемте страни от Източна Европа е близо 4 пъти по-голям от нивото, регистрирано преди 10 години, когато те са били малко над 250 000 души. Статистиката сочи, че 266 000 българи и румънци работят в Обединеното кралство – с 87 000 повече спрямо второто тримесечие на 2015 г. Ограниченията за работа пред гражданите на двете балкански страни паднаха през януари 2014 г. Около 944 000 души е броят на работещите във Великобритания от други страни членки. Общо за периода април-юни 2.23 милиона граждани на ЕС са работили на Острова – увеличение с 238 000 души на годишна база. Броят на мигрантите на трудовия пазар от страни извън ЕС остава почти непроменен – около 1.21 млн. души. Председателят на неправителствената организация Migration Watch лорд Грийн определи данните като "крайъгълен камък". Според него те обясняват изхода от референдума за членството на ЕС и показват, че е важно страната да намали значителна нетната миграция.

Няма коментари: