четвъртък, 18 август 2016 г.

Повижшаваме добива на полези изкопаеми

Територияна на България се оказва с огромни потенциални залежи на полезни изкопаеми. Приодължавт усилените проучвания за наличие на преол и природен газ във тереториалните води на България. В румънски води са не повече от 10 % от проувания шелф, а вече се доказа че добивите от него са достатъчни за да задоволят цялото вътрешно потребление и да се осъществява износ. В Български води са останалите 90 %, което е доста обещаваща алтернатива. 
Добивът на полезни изкопаеми у нас се е повишил с 12 процента през миналата година. Това е рекорден скок за последните 10 години, отчетоха от Българската минно-геоложка камара. На днешния Ден на миньора камарата отбелязва и 25 години от създаването си. Най-голям скок – от 24 на сто, има при добива на индустриални минерали. Увеличение има и при добиването на инертни и строителни материали – със 17 процента, на твърди горива – с 13 на сто и на метални полезни изкопаеми – с 4 процента. Освен вече традиционния спад при течните горива, с близо 11 на сто е намалението при първенеца от предишните две години – подотрасъла на скално-облицовъчни материали. Тук има още един проблем, че в отделни райони на страната незаконният им добив достига до 90 процента, казва председателят на Българската минно-геоложка камара Лъчезар Цоцорков. Тази цифра важи за отделен регион, за отделни области в страната като концентрация на незаконен добив. Нашето предложение на Камарата е незабавно да се направи допълнение на Наказателния кодекс и да се инкриминира незаконния добив на подземното богатство.Иначе с най-висок принос към общата стойност на продукцията на минерално-суровинната индустрия е добиването на метални полезни изкопаеми – с 52 процента, и добивът на въглища – с 31 на сто. 

Няма коментари: