вторник, 5 януари 2016 г.

Можем ли да се защитим от колекторските фирми. Престъпници ли са СГ Груп ?

В последните месеци на 2015 г. се забеляза особено голямо засилване на дейността на колекторските фирми в България. Прави впечатления че фирми като СГ Груп открито демонстрират (пише го на официалния им сайт) че завеждат дела за суми под 20 лева, които по закон не можеше да бъдат изискани. Оказва че СГ Груп притежават личните данни на хора които не са им ги давали. Например "Виваком" (преди БТК) са предали данните на свои бивши клиенти с цел изискване изплащането на суми, калкулирани от преди 5-6 и повече години, въпреки че по договори с тях от преди 2011 година, няма дадено съгласие за предаване на тези данни (могат да се правят само на превоохранителни или на органи на съдебната власт, а СГ Груп е частна фирма) Явно става дума за самоуправство в особено голям размер, както и за много грубо и опасно нарущшаване на Закона за личните данни. Можем ли да се защитим ? Можем разбира се. 
  1. Реално те нямат право да комуникират с Вас по телефон. Комуникацята трябва да е в писмен вид. Явно знаейки кога не са прави, избират подхода на телефонния тероризъм.
  2. Ако задължението ви е от повече от 3 години и представлява переодично плащане (най -често срещаните в момента) не сте длъжни да го плащате. Сега се оказва че се спекулира точно с това и няколко дела са спечелени като блгоразумните обвинени просто вадят платежните документи в съда, без да са ги показвали на служители на колекторската фирма която ги съди. Можете да се позовете на Давността от 3 години и спора свършва. Не случайно такива фирми завеждат делата си в арбитражен съд, чиято компетентност винаги е под въпрос.
  3. Трябва да бъдете осведомени за цесията, като това се удостоверява с подпис. Твърдението че са ви изпращани писма, че са правени опити и т.н. не е достатъчно. Приема са само документа  с който сте уведомен.
  4. Ако не сте дали съгласието си личните ви данни да бъдат предавани на трети лица, неупоменати в Закона за личните данни (както са договорите с мобилните оператори от преди 2011-т година) то в момента в който разберете че, например СГ Груп, ви съдят или са ви осъдили, можете да се оплачете в прокуратурата и или в комисията за защита на личните данни. Няма как и двете страни (мобилният оператор и колекторската фирма) да не получат глоби по малки от по 10 000 лева. ДОРИ И ДА ИМА КЛАУЗА В ДОГОВОРА ВИ КОЯТО ДА ПОЗВОЛЯВА ПРЕДАВАНЕТО НА ТАКИВА ДАННИ, ТЯ Е НИЩОЖНА ЗАЩОТО Е ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
  5. Ако разберете че наистина смятат да водят дело срещу Вас, задължително си наемете адвокат и заведете насрещен иск. 
  6. Имайте предвид че ако твърдението че им дължите не е вярно, то представлява клевета. Това е основание да заведете допълнтелен иск, за обезщетение за нанесени морални и други щети. 
Накратко, трябва да сте уведомени за цесията по надлежния ред. Трябва да са спазени всички разпоредби на закона при управлението на личните ви данни, трябва наистина да има основание да се изискват от Вас суми. Позоваването на давностен срок, реално решава проблема във ваша полза. Можете да го направите когато бъдете призовани в съда. Можете да заведете дело за наспазването на коя да е от точките по горе. Всеки договор тябва да е с подпис на всеки лист. Известни са доста случай на подмяна или добавяне на листи към договори. 

Няма коментари: