понеделник, 22 декември 2014 г.

Проблем с фирмите за вземания.

Тъй като в последно време стана масово явление фирми за изкупуване на заеми да тормозят граждани, е нужно да знаем няколко прости правила при възникнали взаимоотношения с тях. Първо проверете дължимо ли е плащането което ви се търси. Например в в момента "Виваком "са продали задължения които са вече не са дължими по закон на печално известните "Свети Георги Груп", като с тях са дали и личните данни на потребителите, без да имат разрешението им. В договорите от преди 2010-та година липсва дадено съгласие личните данни да се предават на трети лица, т.е. реално Виваком дължи обезщетение на всички които са попаднали в ситуация да комуникират със С.Г. Груп.... По определено тълкователно решение от 2012 година, всички съдилища за длъжни да приемат и отсъждат, като вземат предвид че переодичните плащания като сметки за ток, парно, телефон и вода, са дължими максимално 3 години. Всички останали имат давност 5 години. За да се приложи давностния срок е нужно да се заяви в съда, т.е. н пропускайте да го направите. Имайте предвид че имате право да съдите и самата фирма която ви тормози, тъй като тя би трябвало да е на ясно със давностните срокове т.е. ако продължава да иска нещо то то е извън закона и повече прилича на изнудване.

Няма коментари: