понеделник, 17 ноември 2014 г.

Българския бизнес очаква влошаване.


По-голямата част от българския бизнес смята че състоянието на българската икономика ще продължи да се влошава, а основната заплаха за дейността на компаниите в страната ще бъде продължаващата глобална политическа нестабилност. Според западни анализатори обаче състоянието на икономиката на България се дължи най-вече на постоянно демонстрираната неспособност на българския бизнес и безумно глупавия му подход към пазарите, както на търговските така и на пазара на труда. Същевременно активността на пазара на сливания и придобивания (M&A) ще остане сравнително непроменена от настоящите си равнища, смятат уж компетентните мениджъри в България. Всичко това са данни от барометъра на доверието към икономическата среда на консултантската компания EY. Според 40% от представителите на българския бизнес в страната икономиката се влошава, а едва 27% виждат подобрение (виж графиката). Две трети от тях не очакват и сериозни раздвижвания на пазара на сливания и придобивания, като едва 9% залагат на подобни транзакции за растеж на бизнеса си!!! Проучването Capital Confidence Barometer се провежда два пъти годишно, като изследва нагласите на над 1600 висши мениджъри на компании от над 60 държави за очакванията им за развитието на световната и местните икономика, плановете им за следващите 12 месеца и прогнозите им за активността на пазара на сливания и придобивания. Както винаги Бъулгарските отново са в дъното на класацията по оптимизъм, което явно е и оправдано състояние предвид начин му на работа. Когати всички средства на бизнеса ти отиват за скъпи коли и цици на фолк. певици, вероятния растеж е само в сметките на лекари като доктор Енчев и в панталоните на всички който погледнат продуктите му.....

Умерени очаквания в България

Преобладаващите прогнози за влошаване на икономиката в България обуславят и нагласите на местните мениджъри по отношение на наемането на персонал в следващите месеци. Близо 60%  от тях заявяват, че плановете им не включват изменение в броя на служителите нагоре. Процентът на тези, които смятат да увеличават работната си ръка (27%), съвпада с този на мениджърите, отбелязващи подобрение в икономиката на страната, сочат данните на EY, както и с процента на останалите като бизнес-присъствие в България западно европейски и американски компании. В следващите 12 месеца около една трета (36%) от българските компании ще заложат на промени в предлаганите от тях продукти и услуги за органичния си растеж, докато една четвърт посочват, че ще се фокусират по-сериозно върху основните си продукти и настоящите си пазари. По 13% от мениджърите смятат да насочат усилията си към използването на технологиите за разработване на нови пазари или продукти, към увеличаването на развойната дейност или представянето на нови продукти, както и към разработването на нови канали за продажба. Основните фактори, които ще движат M&A активността на българския пазар през следващата година, ще бъдат стремежът на компаниите да завладеят пазарен дял на съществуващите си пазари (47%), привличането на таланти (40%) и желанието им да развият дейността си в посока нови продукти и/или услуги (33%). Излизането на нови географски пазари (27%), намаляването на разходите и подобряване на маржовете на печалбата (20%), както и получаването на достъп до нови технологии и интелектуална собственост (20%) също ще са сред двигателите на сливанията и придобиванията на пазара, макар и в не толкова голяма степен. Като най-вероятни чуждестранни дестинации за инвестиции на българските компании барометърът очертава Македония, Румъния, Сърбия, Великобритания и Гърция. Според мениджърите в страната главните предизвикателства пред M&A стратегията на българския бизнес в следващите 12 месеца ще бъдат разминаванията между очакванията на купувачите и продавачите (т.нар. valuation gap), наличието на финансиране и липсата на достатъчно възможности и на подходящи за придобиване бизнеси.


Оптимизъм в Европа и по светаЗа разлика от българските си, псевдо-колеги мениджърите от страните от Централна и Югоизточна Европа гледат много по-оптимистично в бъдещето. Около половината (46%) от тях смятат, че местните им икономики се подобряват, а делът на тези, които очакват да участват в M&A сделки, почти се удвоява спрямо година по-рано и достига 37%. На глобално равнище нагласите също са по-положителни, като близо половината от мениджърите (44%) смятат, че световната икономика е стабилна, което ще подпомогне засилването на апетита за сливания и придобивания след петгодишен застой на пазара. 

Няма коментари: