четвъртък, 18 септември 2014 г.

Пустите сметки за парно.....

Философи твърдят, че единственият език, на който хората от цял свят могат да се разбират, е този на цифрите. Ако погледнем обаче сметките си за електричество и парно, максимата може да се окаже грешна. От една страна, в тях има много графи, които ни обозначават какво плащаме, но от друга, винаги имаме чувството, че числата не означават точно това, което уредите са отчели.

Колко точно топло?


Класическата фактура на топлофикациите съдържа четири графи: отопление за сградна инсталация, за общи части, на самия имот и за подгряване на вода. От “Топлофикация София” обясняват, че е нормално най-големите суми да бъдат вписани в графите за собствения имот и за подгряване на водата. Ако не е така, означава, че има кражби в сградата, в която живеете. Нормално е половината от месечните ви сметки за парно да са за подгряване на водата, с която се къпете. Няма грешка - заради ниските температури се подава повече енергия за подгряването, затова и има разлика с лятната цена на топлата вода. Цената на водата, която плащате в сметката за парно, е само за енергията за нейното подгряване. Със сметките за вода, които изпращат ВиК операторите, плащате за количеството използвана вода. Обичайно комуналните водни фирми отчитат водомерите на два месеца в по-големите градове или на по-дълъг период в по-малките населени места. Изразходваната енергия за подгряване се изчислява от служителите на топлофикация или на наета от нея фирма, в зависимост от употребеното количество вода и на базата на формула, залегнала в наредбата за топлоснабдяване. Затова не се чудете, че и топлинните счетоводители записват резултатите от водомера. Както стана ясно, не плащате два пъти за едно и също нещо, а цената на услугата просто е разделена на две части. Практиката на топлинните счетоводители е да ви зададат среден показател за използвана топла вода, който се изчислява на основата на миналогодишното ви потребление. На базата на този показател се формират месечните сметки за подгряване през годината. В края на отоплителния сезон, след като отчетат показанията на топломерите и водомера за топла вода, се прави изравняване. 
Всяко домакинство има право по всяко време през годината да промени прогнозните количества, които са му определени от топлинния счетоводител. Това става, като подадете заявление в съответното дружество, което отчита уредите. То трябва да се придружава от писмено одобрение от вашия домоуправител. Какво е определеното количество е записано на гърба на вашата сметка, която получавате всеки месец, в графата “прогнозно количество топла вода”. Втората графа, в чиито данни също няма логика да се съмнявате, е показателят за изразходваната енергия за затоплянето на имота. Той се изчислява на базата на това, което показват вашите топломери. Резултатите се отчитат веднъж годишно и служат за определяне на прогнозните месечни сметки, които ще получавате следващата зима. И които ще се коригират със съответното годишно отчитане. Невярна информация тук може да се получи, ако уредите ви са повредени или са спрели да работят през отоплителния сезон. Тогава топлинните счетоводители са длъжни да ви начислят енергия на базата на кубатурата на стаята, в която е радиаторът със счупен топломер. Затова поглеждайте от време на време уредите и щом забележите, че нещо не е наред на дисплея, веднага уведомете топлинния си счетоводител. Уредът ще бъде подменен, а вие няма да плащате максимума за цялата зима, а само за времето от началото на сезона до уведомлението. Най-спорната част на сметката за парно остава графата за отопление на сградата. При нея се отчита главният топломер, който се намира в абонатната станция на сградата и е собственост на самото топлофикационно дружество. Почти невероятно е да разберете, ако има някаква неизправност на този топломер, но все пак внимавайте - ако получите месечна сметка с фрапиращо отклонение в сравнение с обичайното ви потребление и не сте изолиран случай в блока, сигнализирайте топлофикацията. В такъв случай е добре да оспорите сметките си заедно с другите съседи както пред съответната топлофикация, така и пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. При нормално разпределение на топлинната енергия сборът от показанията за разходваната енергия на всички топломери по апартаментите и показанието на главния топломер трябва да съвпада или да се разминава с плюс-минус 1% на отчетената енергия. Ако има по-голямо разминаване, най-вероятно в сградата се краде парно. С този казус по закон не се занимават нито топлофикацията, нито енергийният регулатор. Оставен е изцяло в ръцете на съседските отношения.

Теория на добавките при тока


За разлика от парното сметките за електрическа енергия зависят изцяло от вашата собствена консумация. Електромерите за бита отчитат нощна и дневна тарифа. Всичко това е описано в сметката за ток в графата “снабдяване”. Сборът от двете суми всъщност е чистата цена на електроенергията, която Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определя веднъж годишно, в края на юни, и влиза в сила от юли. До следващия юли тече т. нар. регулаторен период, през който цената на тока не се променя. 
Върху чистата цена се плащат добавки. Едната е за достъп до разпределителната мрежа, а другата - за самия пренос на ток. Всяка от двете добавки е разделена на две части. Първата е за мрежата ниско напрежение, а втората - за високо напрежение. Въпреки че са присъединени към мрежата ниско напрежение, битовите потребители трябва да платят и за пътя на тока, докато стигне до тях. През последните три години се начисляват и добавки за зелен ток и за кафяв ток, които са в отделни графи. 
Зад първата стоят възобновяемите енергийни източници, а втората е за тока от комбинирано производство, получен като излишък при производството на топлинна енергия. Цените на зеления и на кафявия ток все още са много по-скъпи от другия.Има и още една добавка - за невъзстановяеми инвестиции. Зад тази формулировка се крие цената на тока по дългосрочните договори за изкупуване между Националната електрическа компания и централи - “AES Гълъбово” и “Контур глобал Марица изток 3”.

Няма коментари: