неделя, 5 февруари 2017 г.

Корекция при индексите на БФБ

В първата половина на седмицата продавачите бяха по-активни и в сряда индексите на БФБ губеха до 3% спрямо края на предходната седмица. SOFIX за кратко слезе под 600-те пункта, но в петък отново затвори над психологическото ниво. В крайна сметка основните борсови индекси, изчислявани от БФБ приключиха седмицата разнопосочно, като SOFIX и CGIX изгубиха 1%, а по-широките BGBX40 и BGTR30 добавиха скромните 0.1% към стойността от предходната седмица.  Много е вероятно да сме станали свидетели на краткотрайна корекция, която да приключи още през следващата седмица, със затваряне на SOFIX над върха от 614 пункта, постигнат в средата на януари и следваща цел да е върхът от 2014 г., когато бенчкмаркът достигна 625.4 пункта. Поскъпването на акциите, търгувани на БФБ не е концентрирано само върху членовете на SOFIX, а обхваща и редица дружества, не участващи в базата на изчислението на индекса, което говори за сила и устойчивост на поскъпването.SOFIX-компаниите преобладаващо приключиха седмицата с по-ниски оценки спрямо седмица по-рано, в т.ч.: „Фонд за недв. имоти БГ“ АДСИЦ, „Химимпорт“, „Неохим“, „М+С хидравлик“, „Стара планина Холд“ и „Индустриален Капитал Холдинг“, регистрирайки спад между 2 и 5%. Причина за спада в цените на част от SOFIX-акциите бе и ребалансирането на портфейла на борсово-търгувания фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“. В не малка степен фактор за ценовата динамика през седмицата бяха предварителните индивидуални финансови отчети към последното тримесечие на 2016 г. „Юрий Гагарин“ АД поскъпна със 17% именно заради повишената брутна и нетна рентабилност. Поради същата причина ПИБ повиши пазарната си оценка с 4%. Акциите на „Златен лев Холдинг“, „Холдинг Света София“ , „Енергоремонт Холдинг“, „ЧЕЗ Разпределение България“ поскъпнаха в диапазона 10-12%. „Булгартабак холдинг“ , „Арома“ добавиха 7% към пазарната си оценка, докато „Биовет“, „Холдинг варна“, „Корадо-България“, Софарма имоти АДСИЦ, Хидравлични елементи и системи, „Монбат“ и „Билборд“ увеличиха пазарната си оценка между 1 и 6%. Успешната рекапитализация на „Евроинс“ и на застрахователите от групата на „Еврохолд“ спомогнаха за поскъпването на акциите на „Евроинс“ с 8%, докато „Еврохолд“ възстанови пазарната си оценка от седмица по-рано.

Няма коментари: