петък, 23 септември 2016 г.

2,7 млрд. евро за закриването на първите четири блока на АЕЦ "Козлодуй"

България ще има нужда от 2,7 млрд. евро, за да приключи напълно въпроса със старите съветски реактори в АЕЦ "Козлодуй" (блокове 1-4). Това пише в доклад на Европейската сметна палата, съобщава кореспондентът на БТА в Брюксел. От посочената сума 348 млн. евро са национално финансиране. Палатата препоръчва след 2020 г. програмата за закриването на старите съветски реактори у нас, в Словакия и Литва да бъде прекратена. Според палатата след 2020 г. може да бъде осигурявано финансиране от ЕС, само при ясен календар и разчет на необходимите дейности. Досега ЕС осигурява средства за разглобяването и обезвреждането на осем реактора, четири от които работеха в АЕЦ "Козлодуй". До 2020 г. ЕС е отделил 3,8 млрд. евро за необходимите дейности в трите държави. Палатата прогнозира, че тези дейности ще струват общо 5,7 млрд. евро. Тази сума би нараснала двойно, ако бъдат взети предвид разходите по съхранението на старото гориво. Европейската комисия заяви по-рано, че не може да се очаква увеличение на вече определеното финансиране. В днешния доклад се посочва, че в Козлодуй, както и в словашката АЕЦ "Бохунице", все още остава работа по събарянето на сградите, помещавали спрените реактори, за да може процесът да бъде окачествен като необратим. Допълва се, че сред предизвикателствата е нуждата да се търсят технически решения, неприлагани досега. Общ недостатък за трите държави е управлението на дейностите по обособяването на складове за използваното ядрено гориво. Палатата призовава трите държави да възприемат подхода "замърсителят плаща" и да бъдат в готовност сами да покрият разноските по съхранението на старото гориво. Допълва се, че за България досега се наблюдава недостиг във финансирането от 28 млн. евро. Данните показват, че до 2020 г. за нашата страна ЕС отпуска 1,14 млрд. евро, като 293 млн. евро (най-малката сума досега) са залегнали в настоящия бюджет на Общността. Нашата страна получава 30 на сто от средствата, отпускани от ЕС по програмата за закриването на съветските реактори в трите държави. В документа се посочва, че 31 на сто от стойността на необходимите дейности у нас се покриват от държавния бюджет.

Няма коментари: