петък, 10 юни 2016 г.

Спад на износа на стоки, увеличаване на износа на работна ръка.

Увеличената емиграция на български граждани в работоспособна възраст, към икономически силни страни е съпътствана с друго, също толкова тревожно явление, а именно намаляващия износ на стоки.  През първото тримесечие на годината общият износ на България отчете спад.През април понижението се задълбочава и вече е 4%. Това се дължи изцяло на продажбите към трети страни, които са се свили с 13.8%, показват данните на НСИ. Негативният ефект идва от вече не толкова големите търговски партньори на България като Турция, Китай и Русия. Допълнителни фактори са ниските цени на петрола и сравнително силното евро, което прави експорта на държавите от ЕС по-неконкурентен. А и очакванията на икономистите са през тази година приносът на износа като двигател на растежа да отслабне доста. Има и добра новина е. Експортът към ЕС, който е основен пазар на българските стоки, продължава да се увеличава, изритвайки руския пазар към дъното, където би трябвало и да му е мястото. Увеличават се и продажбите на машини и готова продукция, които са стоки с доста висока добавена стойност за икономиката.

Негативните тенденции логично са от страни които не са в Европейския съюз.


През месец април износът към трети страни намалява с почти 31% на годишна база. Това е трети пореден месец на понижение от началото на годината. Спадът продължава да се задълбочава, но не е изненада, тъй като прогнозите за затруднен експорт към тези дестинации заради икономически проблеми и конфликти бяха направени по рано. Така за първите четири месеца износът към най-големия пазар на България извън ЕС - Турция, намалява с почти 19%. Спад има и към останалите два основни партньора – Русия и Китай. Другата причина за отчетеното понижение на стойностния обем на износа към държави извън ЕС са ниските цени на горивата и на суровините. Статистиката засича значително намаление на продадените стоки към Гибралтар и Сингапур. Двете държави внасят основно горива от България, което донякъде е логично, предвид факта, че са международни пристанища с по-либерални данъчни режими и много корабособственици предпочитат да зареждат оттам. Спад има и при продажбите на цигарени изделия. Тук най-големият ефект би трябвало да е заради преустановения износ на "Булгартабак"към региона на Близкия изток. По информация на "Капитал" от този пазар идват около 80% от приходите от експорт на фирмата, а пазарите са Сирия, Иран, Турция.  Износът за трети страни зависи и от курса на еврото спрямо долара. Слабата щатска валута директно удря валутите на основните ни контрагенти извън ЕС. Според анализатори, ако те могат да заменят нашите стоки с други, по-евтини, го правят. Затова и периодите, в които имаме засилен експорт, приблизително съвпадат с тези, в които еврото спада спрямо долара - от началото на годината обаче то поскъпна спрямо долара.

Секторите които се справят добре са конкурентните


Важна новина е, че износът към основния ни пазар - ЕС, продължава да расте - с 4.3% за първите четири месеца. Подробния анализ по държави и стокови групи се оповестява от националната статистика с един месец закъснение. Към март основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Обединеното кралство. Централните банки на двете най-големи икономики в еврозоната - Германия и Франция, обаче вече намалиха прогнозите си за годишния им икономически ръст. Причината е по-слабото външно търсене, което ще се отрази на износа, въпреки че банките отбелязват, че поне вътрешното търсене се оживява. Все още не е ясно дали и как това ще се отрази и на търсенето на българска продукция към еврозоната.  Към март българският износ на машини и оборудване, както и на готови продукти расте както за Европа, така и за трети страни. Подобни сделки носят по-голяма добавена стойност за икономиката, а и са доста по-малко зависими от валутни и ценови флуктуации.

Няма коментари: