петък, 2 октомври 2015 г.

Старият двигател на Wall Street се дави

Екипите на банковите регулатори в САЩ пропищяха при обявяването на слабите печалби на  " Jefferies "за третото тримесечие. Нетната печалба на банката Wall Street спадна с 98 на сто спрямо същия период година по-рано, тъй като беше премахната балансовата стойност на големите запаси от енергийни източници. "Jefferies" не е федерално застрахован банка, така че е освободена от стриктните следкризисни норми относно капитала и ликвидноста, а също и от забрана за търгуване със собствен капитал, залегнали като част от реформите на Wall Street  както и от закона за Dodd-Frank от 2010 за защита на крайните потребители. Като такива, банката е свободна да прави всякакви операции, независимо от изисканията на клиентите или тези за хеджиране. Печалбата от $ 2 милона за трите месеца Jefferies "до август, е толкова, колкото търговците на Goldman Sachs правят на всеки 25 минути.
Докладите на останалите банки за периода или-септември се очакват до края на месеца, като предварителните прогнози са че драмата о техните салда, далеч няма да е такава. За последните няколко години, банките непрекъснато правят оптимизации на екипите от  търговци и свиват инвентаризациите си, под натиска на регулаторите.Реформите в поседните години коренно са променили индустрията. През второто тримесечие Goldman реализира повече приходи от консултиране фирми по сливания и набиране на средства, отколкото от търговия с фиксирана доходност, стоки и валути. Morgan Stanley, която е сред най-агресивните от големите банки в процеса на ликвидиране на на дълга си, постигна $ 157 милярда на рисково-претеглените си активи в края на юни. Това е по-малко от половината от върха от $ 390 милярда преди четири години, и доста под целта от от $ 180 милярда. Всички банки заедно, сега представляват много по-малка сила на финансовите пазари. Според изчисленията на Крис Котолски, управляващ директор на научните изследвания на Опенхаймер, общите търговски приходи за топ 12-те глобални банки възлизат на около 0,13 на сто от световната пазарна капитализация през 2009 г. Миналата година този дял е намалял наполовина, до 0,066 на сто, и има не е променял особено. "Волкър" все още причинява много мъка на банките, които твърдят, че се борят по възможно най-добрите начини, тълкувайки напосоки хилядите му страници. Търговски офиси под надзор например, имат право да претендират за освобождаване, ако могат да докажат, че те са просто обслужват клиенти, като се възползват единствено от ефективността на пазарите. Но за да направи това, те трябва да покажат, че техните рискови и позиционни лимити се основават на "RENTD", или се разчита само на търсенето на клиентите в краткосрочен план. "Това решение противоречи на стандартните, утвърдени подходи. Хората с размер 18 фута нуждаят размер 18 обувки."" , образно обяснява Келвин Да, бивш банкер от Citigroup . 

Няма коментари: