петък, 15 май 2015 г.

Ужасяващ пожар гори в Нефтохим


Днес по обяд в носопострената инсталация за дълбочинна преработка на нефта, в Лукойл-Нефтохим Бургас, избухна ужасяващ пожар. По предфварителнио данни става дума за взрив и последващо запалване на водород, който се добавя в процесите на каталитичен крекинг и каталитичен риформинг. 

Няма коментари: