сряда, 29 април 2015 г.

Russia vs USA ....

Няма начин да не останем с впечатлението че през последните месеци в света се води икономическа война. Участниците в нея са известни на всички, като основните играчи безспорно са САЩ и Русия. Често поодобен икономически сблъсак, предхожда военнен конфликт. Можем само да се нядяваме че това няма да се случи, тъй като и двете страни представляват ядрени сили, а Русия нееднократно е предупреждавала че може да използва ядрения си арсенал при нужда.... 

САЩ

Икономическата система на САЩ е капиталистическа смесена икономика, в която корпорациите, други частни фирми и отделните индивиди вземат повечето микроикономически решения, а правителството предпочита да играе по-малка роля във вътрешната икономика, въпреки че цялостната роля на правителството, имайки предвид всички негови нива, е относително висока – 36% от брутния вътрешен продукт. По-голямата част от бизнеса в САЩ не е корпоративен и няма наемни работници, а вместо това представлява некорпорирана самостоятелна собственост. Щатите имат малка мрежа за социална сигурност (застраховка при безработица,универсално здравеопазване, подслони за бездомните) и регулацията на отделните видове бизнес е малко под средната за развитите страни. Средният доход на едно домакинство в САЩ за 2005 г е $43 318. Повече...

Русия

Русия може да се характеризира като промишлено-аграрна страна в преход към пазарна икономика. В началото на 90-те години след отварянето на пазара икономиката губи конкурентоспособност и изпада в тежка криза. Множество банки фалират, а високото ниво на корупция води до съмнителни приватизиционни сделки и появата на т.нар олигарси. Неспособността на правителството да се справи схиперинфлацията води до имиграцията на съществена част от хората, заети в образованието и науката. Съживяването на износа на полезни изкопаеми, в частност нефт и газ, в краят на 90-те години е основна предпоставка за съживяването на икономиката, която в последните години отбелязва значителен растеж. Проблем пред по-нататъшното развитие остава неефективната съдебна система, като и мафията, която все още продължава да оказва значително влияние. Оборотът само на бизнесът с наркотици е около 8-9 млрд. долара, при държавен бюджет от 20 млрд. Географската разлика в икономическото развитие е значителна. Москва, в която живеят 7% от населението допринася с 27% от бюджетните постъпления. Повече...

От цялата картинка става ясно че нито една от силите няма да загуби лесно и бързо икоономическия сблъсък. Руската икономика изглежда по -бедна и съответно по-слаба, но трябва да се има предвид че народа на Русия е изградил кулура на много високи нива на издържливост, които биха могли да обърнат резултата от всеки конфликт. Определено няма какво друго да е предлопожи освен затихване на конфликта до две три години. Все пак най -вероятно руската икономика ще претърпи сериозни загуби, което ще премести трайно границите на влияние. 

Няма коментари: