четвъртък, 30 октомври 2014 г.

Южен поток

Голяма част от българите, над  60%, подкрепят проекта за газопровод "Южен поток", който да транспортира природен газ от Русия към Централна и запдна Европа през територията на България. Основният аргумент, който организира подкрепата на обществото по иначе доста оспорвания геополитически казус, са очакваните икономически ползи за страната от реализирането му. Над 60% от хората България смятат че страната ще спечели икономически от тръбопровода "Южен поток" и ползите от проекта ще са повече от неблагоприятните последици. 

Известното до момента? 

През България ще минава тръба с дължина приблизително 540 км, като началната му точка е край Варна в района на Галата с отклонение от 59 км към Провадия и три компресорни станции. Съоръжението ще пренася през територията на страната ни 63 млрд. куб. метра газ при окончателното приключване на проекта. В тях се включват 17.8 млрд. куб. м транзитиран към момента газ за Турция, Гърция и Македония, 2.5 млрд. куб. метра нови количества за Гърция и 1.6 млрд. куб. м доставка за Бэългария. Освен това се предвижда транспортиране на нови 41 млрд. куб. метра газ в напавление Сърбия. Общата стойност на тръбопровода и съпъстващата инфраструктура се изчислява на 3.308 млрд. евро. Очакванията са инвестицията да се изплати за 15 години. Базовият период за достигане на необходимото ниво на вътрешната норма на възвращаемост на собствените средства е съгласуван с руската страна на 25 години. Вътрешната норма на възвращаемост е договорена на 8% от собствените средства на страните, вложени в проекта.
Осигуряването на необходимите средства ще става на принципа на проектното финансиране. За тази цел е създадена проектна компания "Южен поток - България" , в което с равни дялове пос 50% участват "Газпром" и на Български енергиен холдинг /БЕХ/. Проектната компания ще извърши цялата подготовка и ще преговаря с финансиращите институции. Договорено е "Газпром" да осигури средствата за покриване на собственото участие на БЕХ, без това да изменя равното дялово участие на българския държавен холдинг като акционер в компанията. Отпуснатите средства за покриване на самоучасието на БЕХ ще се връщат на Газпром с приходите от дивидентите от дейността на компанията "Южен поток България", след като запоочне търговската експлоатация на газопровода.

Ррискове и евентуални ползи

За 64% от обикновените български граждани е важно, че с "Южен поток" ще бъде засилена политическата зависимост на страната ни от Русия. 71% се опасяват от по-голямо влияние върху цените от това на руснаците, а също толкова от авария, като например изтичане на газ или експлозия. Като цяло обаче 65% от анкетираните смятат, че потенциалните ползи надвишат потенциалните недостатъци. 

На първо място хората поставят възможността за откриване на "хиляди нови работни места в България" - 35%. Следват очакванията, че цената на руския природен газ за страната ни може да бъде намалена - 27%. Според 16 на сто от анкетираните приходите в бюджета от данъци и такси за пренос могат да помогнат за възстановяването на българската икономика. Само приходите от ДДС се изчисляват на около 600 млн. евро. Сред останалите плюсове са по-голямата сигурност на газовите доставки икономическото оживяване на регионите, през които минава тръбата, част от които са най-бедните в България.

Изграждането на тръбопровода в България може да ангажира много български компании като подизпълнители или в логистиката, което също би било голям плюс. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов например съобщи как ще бъдат включени пристанища и българските железници. Предвижда да се изготви специална логистична схема на пристанищата Варна и Бургас за обработка и складиране на всички материали за сглобяването на газопровода. "Този проект предоставя възможност на "БДЖ – Товарни превози" да предложи комплексни услуги за доставките на товарите по суша", каза още министър Папазов. При одобрение от компанията "Южен поток" в кратки срокове ще се подготви схема от влакове, които да доставят по специално трасе тръбите за газопровода, допълни още той. В началото на април служебният премиер Марин Райков поиска да бъде направен пореден много задълбочен анализ на инвестиционното решение на кабинета "Борисов" за изграждането на Южен поток през територията на България, който да установи до каква степен то е съвместимо с европейското законодателство, за да се гарантира, че няма да се стигне до европейски санкции. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев заяви на среща с гостувалия у нас руски зам.-министър на енеергетиката Анатолий Яновский, че проектът е изключително важен за България, но също подчерта, необходимостта нашата страна да се съобрази както с българското, така и с европейското законодателство при изграждането му. В противен случай България е запстрашена от санкции от ЕК.В момента Москва води преговори с Брюксел по регулаторната рамка на проекта, като искането на руската страна е газовите съоръжения с нейно участие да бъдат третирани като изключение от правилата на третия пакет, но няма изгледи скоро да бъде постигнато съгласие. 

Не по-малко съществено е, че до момента - буквално месеци преди стартирането на проекта в България, все още няма яснота за финансовия модел, което прави невъзможно да се направи коректен анализ икономически изгоден ли е проектът за България или не е.След като още не е определен размерът на транзитните такси, как може да се изчисли икономическата ефективност на газопровода, питат експерти. След като ще вземем кредит от Газпром за покриване на участието на БЕХ, при какви условия ще бъде отпуснат той. Какво се случва, ако компанията няма достатъчно приходи и не разпределя дивидент - как ще плащаме заема на руската газова компания? 

Бизнесът и анализаторите са скептични

За разлика от сравнително високата подкрепа сред широката общественост, позицията на анкетираните заинтересовани групи /преподаватели, инвеститори, правителствени служители, политици, НПО в сферата на околната среда и експертно-аналитичен център/ е смесена, а по някои от въпросите и противоречива. Предстовителите на бизнеса, администрацията и неправителствения сектор като цяло смятат, че газът играе важна роля в бъдещето енергийно разнообразие в България, но са раздвоени по проекта "Южен поток". Причините за подкрепата са основно три: убеждението, че това ще осигури по-голяма енергийна сигурност; потенциалните икономически ползи, като например работни места и приходи за бюджета от транзитни такси, както очакването за нарастване на международното влияние на България. Основната причина за неодобрение е опасението, че "Южен поток" ще доведе до по-голяма зависимост от Русия и "Газпром", а другите притеснения са свързани с околната среда. Мнението на повечето заинтересовани страни е, че "Газпром" е много влиятелно разширение на руското правителство. Въпреки приетия вече ОВОС, запитаните споделят съмнения, че има достатъчно гаранции, че ще бъде опазена околната среда. Доверието в организациите, участващи в проекта е много ниско. Голяма част от населението с е убедено в неспособността на българските управляващи да защищават ефективно националните интереси при преговорите, а БЕХ получава критики и се приема като податлив на корупция. Остават открити няколко много важни въпроса: Как "Газпром" и евентуалното българско правителство ще гарантират осезаеми икономически ползи от проекта? Ще се засили ли влиянието на Русия в България с "Южен поток"?, , Как обществеността да бъде убедена в безопасността и въздействието на газопровода върху околната среда?

Няма коментари: