сряда, 1 октомври 2014 г.

"Макроикономическа статистика" в НСИ

Проституцията, наркотиците и контрабандата, които от този месец се включват в изчисляването на брутния вътрешен продукт (БВП), увеличават стойността му със 192 млн. лв. годишно, пише вестник "Сега". 
Това прави едва 0.24% от стойността на всички стоки и услуги, реализирани в страната ни през 2013 г. През миналата година българският БВП е над 80 милиарда лева, съобщиха вчера от Националния статистически институт (НСИ) при представянето на новата методика за изчисляване на БВП.
В сметките на НСИ няма нищо изненадващо, тъй като и в други европейски страни, които преминават към тази методика, се получават сходни данни, обясни Елка Атанасова, директор на дирекция "Макроикономическа статистика" в НСИ. Според експертите в института делът на тези дейности е толкова малък, защото страната ни по-скоро е канал за трафик на престъпни дейности. Малка част от тях се развиват пряко у нас.
От вчера страната ни премина от Системата на национални сметки към общоевропейската аналитична система, задължителна за страните членки на Европейския съюз. В нейната методология влизат данните за т.нар. скрити дейности - проституция и разпространение на наркотици и контрабанда. ОТ НСИ са преразгледали БВП на страната ни за периода от 1995 до 2013 г. В резултат на тези промени данните за БВП на България по текущи цени са се увеличили средно с 4.5% за целия период. Този плюс се дължи освен на скритите дейности и на отчетени разходи за научна и изследователска дейност, на оценката на дохода в натура, на условния наем на собствениците на жилища и на новите източници на данни, с които вече боравят в НСИ.
Макар масово да се приема, че нелегалните дейности в страната ни реализират най-големи обороти, данните на Националния статистически институт (НСИ) показват друго, пише вестник "Сега". 
Оказва се, че у нас повече доходи се генерират от научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Доходите в графата НИРД натежават 2 пъти повече във формирането на БВП, отколкото нелегалните дейности. Например в брутния вътрешен продукт за 2013 г. те са 0.38%, или над 305 млн. лв. 
Изненадващо най-голям дял в ръста на БВП при новата методика има т.нар. условна рента. Тя се отнася за гаражите, собственост на българските домакинства, които досега не са влизали в статистиката. Освен това по препоръка на Евростат са завишени данните за наемите в селата. Досега се е залагало на данните за държавния наем, докато сега вече наемите се пресмятат по пазарни цени, каза Елена Бакалова, държавен експерт в отдел "Нефинансови национални сметки" в НСИ. Услугите, предоставени от финансовите посредници, също са с по-голям дял във формирането на БВП от скритите дейности. За последните години те се движат между 0.10 и 0.90% от икономиката на страната ни. С равен, но почти пренебрежим процент - 0.01 на сто, в последните години са така наречените доходи в натура. Това са разходите на работодателите за ваучери за храна и градски транспорт.

Няма коментари: