понеделник, 29 септември 2014 г.

Събирачите на дългове

Тук ще засегнем една много актуална за момента тема, засягаща личните ни финанси. Продажбата на дълг стана практика в страната ни. Оказва се че в много голяма част от случайте продажбата на дълг есе прави полу или нацяло незаконно. Често се спекулира поголовно с тази практика и това се прави от на пръв поглед големи и уважавани фирми ( друг е въпроса за качеството на бизнеса в България ) Тук ще се постарая да разясня някои от тънкостите в материята, като наблегна на нарушенията които са ми известни и от които би било добре да можем да се предпазим.

Какви е цесия?

В банковото дело. това е договор, с който кредитор отстъпва своите вземания и правата по тях върху трето лице. Такова лице може да бъде физическо или юридическо (фирма, банка и др.) По смисъла на статията, това е фирма ( например всеизвестните "Свети Георги Груп" ) По принцип в България лицето поемащо дълга, заплаща определена сума на даващия го или казано по ясно, дълга се продава на цена по ниска от стойността му, за да има някаква печалба за изкупуващия го.

Проблеми?

По принцип сесията е начин за събиране на неизплатени задължения от недобросъвестни платци. Разбира се дълг може да се събере и с други средства, като например завеждане на дело. Не всеки обаче има възможността да се занимава с такива дела, въпреки че големите фирми, които най-често са клиенти на фирмите за събиране на дългове, обикновено имат големи юридически отдели. Това от своя страна поражда въпроса дали дълга е основателен в целия си размер, що фирма масово ги прехвърля на друго лице, разделяйки е с една част от стойността му. Например при заведени дела по неплатени сметки за които претендират големи фирми, предоставящи услуги в телекомуникацийте, се оказва че дълг няма ...!!! Друг много голям проблем е предоставянето на лично данни на фирми за събиране на дългове, без знанието и разрешението на лицето на което са. Например в повечето договори за представяне на телекомуникацйонни услуги от преди четири и повече години липсва писменото съгласие на получателя на услугите, данните му да се предоставят на трети страни, въпреки което това се прави. Това от своя страна би могло успешно да се атакува в съда и да доведе до изплащането на заслужено обезщетение. Всеки които иска личните ви данни трябва да е или орган на реда и правосъдието, или да е администратор на лични данни, като при второто имате право да откажете предоставянето им без обяснения. От друга страна такова незаконно предоставяне на лични данни може да доведе до непредвидими последици за лицето на което са. Това от своя страна би трябвали да бъде практика която автоматично да доведе до отнемането на лиценза на извършилия го, като и до осъждането му. 

Пример: Служител на банка е обект на незаконно предаване на личните му данни на фирма за събиране на дългове. Данните му попадат в ръцете на служителите на фирмата част от които се оказват хора с криминално минало. От там нататък човекът е в постоянен риск за живота, здравето и имуществото си, както и за този на семейството си. От своя страна практиките на служителите на фирми за събиране на дългове са такива че приличат повече на изнудване. Вече почти всеки е бил обект на опит за телефонна измама,а едно обаждане от неизвестен телефон с искане на пари подозрително прилича точно на такъв опит.

Полезни съвети

Пазете документите са плащанията си. Такъв документ решава всякакъв спор във ваша полза.
Давностния срок за периодични плащания е три години, като признаването му в съда е практика, която е задължителна в съда, по инициатива на омбудсмана на Република България. Важно е да се изрично са спомене в съда ако има дело.
Предаването на личните данни когото и да е, без неговото писмено разрешение, по незаконно от какъвто и да било дълг, и е крайно обезпокоителна практика. Силно препоръчително е да се обърнете към прокуратурата в такива случай, тъй като може да бъдете обект на незаконни действия и за в бъдеще.

Няма коментари: