събота, 2 август 2014 г.

Перспективите за България

Последните действия на управлявалите до скоро БСП и ДПС имат своето влияние върху икономическта обстановка в България. Ако се опитаме да направим анализ, вероятно ще стигнем до извода че то е по-скоро крайно негативно, отколкото каквото и да е друго. Още с влизането си във владение, управляващата коалиция се зае да прави назначения които предизвикаха масови протести и бяха окачествени от европеиските ни партнйори като много обеспокоителни. Това срина доверието във властта, като накара всички организации, имащи възможност за инвестиции в България, да станат крайно предпазливи. В същото време Е. С. започна поетапното спиране на пари по европейски програми, което допълнително обезкръви българската икономика. Започна се поголовно теглене на заеми, което не предствлява решение а напротив, задълбочава проблемите. Бедността постигна нови нива, което намали потреблението, както на стоки и услуги, така и на електро и топлоенергия. На фона на занижено потребление, някой реши че ни е нужен нов ядрен реактор от САЩ. Господин Драгомир Стойнев така и не можа да обясни достатъчно убедително защо направи стъпката за закупуването на новия ректор, но стана ясно че той ще е по-скъп от 10 млд. долара, енергията от него ще е по-скъпа за крайния потребител и в крайна сметка няма да бъде български. Наред с това явно ще трябва да строим хранилище за ядрени отпадъци на българска територия. Предвид намаляващото работоспособно население в България, новите задължения биха имали по-скоро пагубен ефект върху икономиката ни. Наред с всичко това състоянието на Корпоративна търговска банка довежда поражда страхове у българите за вложенията им, до колкото имата такива. До голяма степен те са неоснователни, заради държавните гаранций на влоговете до 100 000 Евро, но все пак по неинфрмираната част от обществото в притеснението си може да пристъпи към ненужно теглене на авоари, което може да дастабилизира всяка банка.
Като цяло точно сега не е най-добрият момент някой да влага парите си в икономиката на България. Като избор за младия българин все по-силно се налага трайната емиграция в страни от Европейския съюз.

Няма коментари: