петък, 2 май 2014 г.

България след десет години

Западни анализатори за направили прогноза за разтието на България през следващите десет години. Взети за под внимание демографското състояние на страната, енергетиката и финансовата свера. 
Предвид посоката на преподписване на договорите за АЕЦ Белене се очаква НЕК да изпадне в неплатежоспособност, което ще наложи повичаването на цента на ел. енергията няколко пъти. 
Закупуиването на во ядрен реактор от САЩ ще наложи още един скок в цените. Това ще предизвика неминуем и трен скон на всички цени в страната. 
Изтегленето на нови заеми ще увеличи данъчната тежест което ще принуди бизнеса който не разчита на политическа подкрепа да се изнесе извън страната.
Увеличените многократно разходи за живот, комбинирани с нежеланието да се увеличи пропорционални заплащането на труда, ще ескалират емиграцията на рабтната сила, което ще доведе до големи трусове на трудовия пазар както и в социалната сфера.

Няма коментари: