петък, 3 януари 2014 г.

Русия и България

Икономическите и рърговски взаимоотношения между Русия и България  се развиват въз основа на принципите, предвидени в Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Русия и България (август 1992 г.), подтвърдени в Съвместната Декларация на Президента на Руската Федерация и Президента на Република България (март 2003 г.) и Споразумението между Правителството на Руската Федерация и Правителството на Република България за икономическо и научно-техническо сътрудничество (май 2007 г.) Руско-българските търговско-икономически отношения се развиват въз основа на принципите, предвидени в Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Русия и България (август 1992 г.), подтвърдени в Съвместната Декларация на Президента на Руската Федерация и Президента на Република България (март 2003 г.) и Споразумението между Правителството на Руската Федерация и Правителството на Република България за икономическо и научно-техническо сътрудничество (май 2007 г.) Взаимният стокообмен през 2006 г. се увеличи с 1,5 пъти и възлезе на 4,2 млрд. долара. В основата на търговско-икономическите отношения е сътрудничеството в областта на енергетика: горивно-суровинни стоки 91,3%, машини и оборудване 34,4%, вино 25%, фармацевтични стоки 7,7%, козметика 5,1%, тютюнева продукция 1,5%. По обем на износа за България до 2006 г. Русия е на първо място, а по обем на стокообмена на второ (след Германия). Основните причини, които забавят развитието на двустранната търговия са липсата на преки транспортни връзки между Русия и България, слабо взаимодействие на финансовите структури и застрахователните компании на двете страни. С цел разширяване двустранния стокообмен на балансирана основа и активизиране икономическите връзки в най-важните области на сътрудничество между Руската Федерация и Република България през май 2006 г. беше подписана програма за съвместни действия до 2007 г. (срокът на действието на Програмата беше удължен до 2008 г.) През последно време се активизира работата на създадената през 1992 г. Междуправителствена руско-българската комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество (МПК). През 2006 г. бяха провеждани двустранни консултации по въпросите за последиците от влизането на България в ЕС за руско-българските икономически отношения, на които страните определиха необходимите действия с цел актуализирането на двустранната договорно-правова база. Продължава двустранното инвестиционно сътрудничество, което се урежда с Договора между Правителствата на Русия и България за поощрения и взаимна защита на капиталовложенията (юни 1993 г.) и Протокола към него (март 2003 г.), подписан в рамките на визитата на Президента на Русия В.В.Путин в България през март 2003 г. и влязъл в сила през декември 2005 г. Инвестициите на България в Руската Федерация, където са регистрирани повече от 350 фирми с българско участие, работещи в сферата на производството, търговията и строителството за периода 1995-2006 г. възлизат на 80 млн долара. В България са регистрирани над 4700 фирми с участие на руски капитали и 396 представителства на руски компании. Руските инвестиции в българската икономика за до 2006 г. са над 294 млн. долара (без да се имат предвид инвестициите на компания Лукойл). До 2006 г Лукойл инвестира в икономиката на България около 753 млн. дол., основната част от които беше изразходвана за модернизацията на НПЗ Нефтохим. През следващите години инвестицийте в Нефтохим продължиха да се увеличават. На качествено ново ниво са руско-българските отношения в областта на атомната енергетика. На 29 ноември 2006 г. беше подписано споразумение между Атомстройекспорт ЗАД и Националната електрическа компания на България за изграждане на АЕЦ Белене. Общата стойност на проекта е около 4 млрд. евро. По план строителството на централата трябваше  да започне до края на 2007 г. През декември 2006 г. бяха подписани редица документи, които предвиждат продължаването на договорите за доставките на руски природен газ в РБ до 2030 г., както и преминаване към пазарните цени за транзита на газ, през нейната територия.

Няма коментари: