четвъртък, 28 септември 2017 г.

Курс на БНБ за 28 от 27

БНБ Фиксинг
Валута Код За единици Лева (BGN) Обратен курс
Австралийски долар AUD 1 1.3079 0.764584
Бразилски реал BRL 10 5.23551 1.91003
Канадски долар CAD 1 1.34384 0.744136
Швейцарски франк CHF 1 1.708 0.58548
Китайски ренминби юан CNY 10 2.50799 3.98726
Чешка крона CZK 100 7.50943 13.3166
Датска крона DKK 10 2.62831 3.80473
Британска лира GBP 1 2.23358 0.447712
Хонконгски долар HKD 10 2.13253 4.68927
Хърватска куна HRK 10 2.60798 3.83439
Унгарски форинт HUF 1000 6.28581 159.088
Индонезийска рупия IDR 10000 1.23944 8068.16
Индийска рупия INR 100 2.535 39.4477
Японска йена JPY 100 1.47498 67.7975
Южнокорейски вон KRW 1000 1.45838 685.692
Мексиканско песо MXN 100 9.20672 10.8616
Малайзийски рингит MYR 10 3.94599 2.53422
Норвежка крона NOK 10 2.09505 4.77316
Новозеландски долар NZD 1 1.19953 0.83366
Филипинско песо PHP 100 3.2657 30.6213
Полска злота PLN 10 4.54559 2.19993
Нова румънска лея RON 10 4.2531 2.35123
Руска рубла RUB 100 2.86497 34.9044
Шведска крона SEK 10 2.03977 4.90251
Сингапурски долар SGD 1 1.22515 0.816227
Тайландски бат THB 100 5.00097 19.9961
Нова турска лира TRY 10 4.66763 2.14241
Щатски долар USD 1 1.66581 0.600309
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.2296 8.13273
Злато (1 трой унция) XAU 1 2150.51 0

сряда, 27 септември 2017 г.

Курс на БНБ

Обменни курсове за 27.09.2017 от 26.09.2017

Валута Код За единици валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
Австралийски доларAUD11.308770.764076
Бразилски реалBRL105.243651.90707
Канадски доларCAD11.339150.746742
Швейцарски франкCHF11.707850.585532
Китайски ренминби юанCNY102.501413.99775
Чешка кронаCZK1007.5062613.3222
Датска кронаDKK102.628663.80422
Британска лираGBP12.228230.448787
Хонконгски доларHKD102.123994.70812
Хърватска кунаHRK102.610213.83111
Унгарски форинтHUF10006.2935158.894
Индонезийска рупияIDR100001.239038070.83
Израелски шекелILS104.703892.1259
Индийска рупияINR1002.5336739.4684
Японска йенаJPY1001.481867.4855
Южнокорейски вонKRW10001.45789685.923
Мексиканско песоMXN1009.2332310.8304
Малайзийски рингитMYR103.938282.53918
Норвежка кронаNOK102.10664.74699
Новозеландски доларNZD11.194840.836932
Филипинско песоPHP1003.2587430.6867
Полска злотаPLN104.567142.18955
Нова румънска леяRON104.25062.35261
Руска рублаRUB1002.8767734.7612
Шведска кронаSEK102.048574.88145
Сингапурски доларSGD11.224840.816433
Тайландски батTHB1004.9971420.0114
Нова турска лираTRY104.685862.13408
Щатски доларUSD11.659310.60266
Южноафрикански рандZAR101.243158.04408
Злато (1 трой унция)XAU12161.940

понеделник, 25 септември 2017 г.

Финсинг на БНБ за 26.09.2017

Обменни курсове за 26.09.2017 от 25.09.2017
Валута Код За единици валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
Австралийски доларAUD11.311140.762695
Бразилски реалBRL105.26781.89833
Канадски доларCAD11.336860.748021
Швейцарски франкCHF11.69160.591156
Китайски ренминби юанCNY102.488364.01871
Чешка кронаCZK1007.5128913.3105
Датска кронаDKK102.628733.80412
Британска лираGBP12.22410.44962
Хонконгски доларHKD102.108984.74163
Хърватска кунаHRK102.611193.82967
Унгарски форинтHUF10006.30405158.628
Индонезийска рупияIDR100001.23768080.16
Израелски шекелILS104.694072.13035
Индийска рупияINR1002.5313839.5041
Японска йенаJPY1001.4684568.099
Южнокорейски вонKRW10001.45596686.832
Мексиканско песоMXN1009.2569210.8027
Малайзийски рингитMYR103.926032.5471
Норвежка кронаNOK102.109284.74095
Новозеландски доларNZD11.199750.833507
Филипинско песоPHP1003.2513730.7563
Полска злотаPLN104.582442.18224
Нова румънска леяRON104.252912.35133
Руска рублаRUB1002.873234.8044
Шведска кронаSEK102.051754.87389
Сингапурски доларSGD11.220030.819652
Тайландски батTHB1004.9776820.0897
Нова турска лираTRY104.678682.13735
Щатски доларUSD11.648130.606748
Южноафрикански рандZAR101.241498.05484
Злато (1 трой унция)XAU12130.410
Вaлутни курcoвe нa БНБ зa дeня Вaлутa Кoд Дaтa Зa eдиницa вaлутa Лeвa (BGN) Oбрaтeн курc Aвcтрaлийcки дoлaр AUD 26-09-2017 1 1.3111 0.7626 Брaзилcки рeaл BRL 26-09-2017 10 5.2678 1.8983 Кaнaдcки дoлaр CAD 26-09-2017 1 1.3368 0.7480 Швeйцaрcки фрaнк CundefinedF 26-09-2017 1 1.6916 0.5911 Китaйcки рeнминби юaн CNY 26-09-2017 10 2.4883 4.0187 Чeшкa крoнa CZK 26-09-2017 100 7.5128 13.3105 Дaтcкa крoнa DKK 26-09-2017 10 2.6287 3.8041 Бритaнcкa лирa GBP 26-09-2017 1 2.2241 0.4496 Хoнкoнгcки дoлaр undefinedKD 26-09-2017 10 2.1089 4.7416 Хървaтcкa кунa undefinedRK 26-09-2017 10 2.6111 3.8296 Унгaрcки фoринт undefinedUF 26-09-2017 1000 6.3040 158.6280 Индoнeзийcкa рупия IDR 26-09-2017 10000 1.2376 8080.1600 Изрaeлcки шeкeл ILS 26-09-2017 10 4.6940 2.1303 Индийcкa рупия INR 26-09-2017 100 2.5313 39.5041 Япoнcкa йeнa JPY 26-09-2017 100 1.4684 68.0990 Южнoкoрeйcки вoн KRW 26-09-2017 1000 1.4559 686.8320 Meкcикaнcкo пeco MXN 26-09-2017 100 9.2569 10.8027 Maлaйзийcки рингит MYR 26-09-2017 10 3.9260 2.5471 Нoрвeжкa крoнa NOK 26-09-2017 10 2.1092 4.7409 Нoвoзeлaндcки дoлaр NZD 26-09-2017 1 1.1997 0.8335 Филипинcкo пeco PundefinedP 26-09-2017 100 3.2513 30.7563 Пoлcкa злoтa PLN 26-09-2017 10 4.5824 2.1822 Нoвa румънcкa лeя RON 26-09-2017 10 4.2529 2.3513 Руcкa рублa RUB 26-09-2017 100 2.8732 34.8044 Швeдcкa крoнa SEK 26-09-2017 10 2.0517 4.8738 Cингaпурcки дoлaр SGD 26-09-2017 1 1.2200 0.8196 Тaйлaндcки бaт TundefinedB 26-09-2017 100 4.9776 20.0897 Нoвa турcкa лирa TRY 26-09-2017 10 4.6786 2.1373 Щaтcки дoлaр USD 26-09-2017 1 1.6481 0.6067 Южнoaфрикaнcки рaнд ZAR 26-09-2017 10 1.2414 8.0548

http://www.triavna.info/Pages/News/CurrencyRates/default.aspx

Препоръчителната емиграция. Визитe падат, "робовладелците" плачат.


Канада облекчи частично визовия режим за българи от 1 май, а от 1 декември 2017 г. визите ще отпаднат окончателно. На 1 декември правителството на Канада възнамерява да отмени визовите изисквания за всички румънски и български граждани. От началото на месец май само с попълване на електронно разрешително за пътуване (еТА) до Канада ще могат да пътуват гражданите, които в последните 10 години са имали канадска виза, и онези, които в момента имат валидна неимигрантска виза за САЩ. Предстои и премахването на визите за САЩ, което ще предизвика още по голяма емигрантска вълна.
Дори в момента има много желаещи, работещи българи, които искат да сменят средата която българските работодатели осигуряват. Прави впечатление че българските работници не стачкуват ефективно толкова, колкото директно емигрират, като крайния ефект от действията им е равносилен на БЕЗСРОЧНА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА. В момента работодателите в България не могат да намерят качествени кадри, а дори и да открият, съвсем нелогично не им плащат както трябва. Още по лошо е и положението в МВР и други министерства. Изтичането на кадри от там е такова, че започва да се усеща надигане на престъпноста, както и възобновяване на престъпни практики, които бяхме смятали за изчезнали (като отвличанията за откуп). На практика заради неадкватната политика по доходите в момента България губи най качествените си хора. Останалите в нея с налага да се сблъскват с неадекватното отношение на работодателите и дейноста на все по-неуловимите престъпници. 
За сега облекчението за българи и румънци ще важи единствено за пътуващите със самолет и преминаващите транзитно през канадски летища. Ако не отговарят на тези изисквания, гражданите ще продължат да имат нужда от виза за посещение
Всички българи ще се нуждаят от виза, ако влизат за първи път или повторно в Канада с кола, автобус, влак или кораб, включително и пътнически кораб, уточняват от посолството. От там допълват, че подаването на молбата е прост, евтин (струва 7 канадски долара) онлайн процес, който отнема само няколко минути. eТA е валидно за срок до пет години и позволява на пътуващите да летят или да преминават транзитно през Канада колкото често желаят, за краткосрочен престой (обикновено за непрекъснат период до 6 месеца) да учат, да преминават транзитно, за посещение или за бизнес. В повечето случаи, eTA се издава в рамките на минути от подаването на молбата. След 1 декември , българските и румънските граждани,  вече няма да се нуждаят от виза, за да пътуват до Канада, за престой до шест месеца. Все пак, подобно на други освободени от визови изисквания туристи, те ще се нуждаят от eTA, за да се качат на полет за Канада, информират от посолството. Допълнителна информация ще бъде предоставена на уебсайта на Министерството на имиграцията, бежанците и гражданството на Канада през ноември 2017 г. Облекченият визов режим идва като резултат от подписването на икономическото споразумение СЕТА между ЕС и Канада.
"Канада цени особено много партньорството си с България", посочва посланикът на страната у нас г-н Кевин Хамилтън. "Опростяването на процедурите за пътуване насърчава по-доброто разбиране и създава повече възможности за засилване на нашите жизненоважни междучовешки, бизнес и туристически връзки." Посолството предлага и допълнителни указания за пътуващите след 1 май 2017 г.: Канада е доказала положителното си отношение към всички емигрнти, които успява да привлече.  Не е тайна, че Канада е една от страните, която разчита да повишава прираста и икономиката си, като привлича перспективни кадри от други държави.  Българите, които са емигрирали там, често получават по добри условия отколкото в някои европейски страни.
Предстои премахването на визите за българи и румънци, и в САЩ, което ще позволи да с пътува много по-лесно. Това също би позволило на много българи да емигрират още по-лесно в САЩ, което ще им осигури мечтания стандарт на живот. Българските работодатели не са адекватни на отворения пазар на труда и не могат да се конкурират със западните си колеги в нито едно отношение.

Курс на БНБ

БНБ Фиксинг за 21.09.2017 г.

Валута Код За единици Лева (BGN) Обратен курс
Австралийски долар AUD 1 1.30371 0.767042
Бразилски реал BRL 10 5.23607 1.90983
Канадски долар CAD 1 1.32941 0.752213
Швейцарски франк CHF 1 1.68824 0.592333
Китайски ренминби юан CNY 10 2.49214 4.01262
Чешка крона CZK 100 7.49849 13.336
Датска крона DKK 10 2.62856 3.80436
Британска лира GBP 1 2.21649 0.451164
Хонконгски долар HKD 10 2.10508 4.75041
Хърватска куна HRK 10 2.61377 3.82589
Унгарски форинт HUF 1000 6.29674 158.812
Индонезийска рупия IDR 10000 1.23089 8124.2
Индийска рупия INR 100 2.53512 39.4459
Японска йена JPY 100 1.4611 68.4416
Южнокорейски вон KRW 1000 1.44933 689.974
Мексиканско песо MXN 100 9.21475 10.8522
Малайзийски рингит MYR 10 3.91346 2.55528
Норвежка крона NOK 10 2.10248 4.75629
Новозеландски долар NZD 1 1.20226 0.831767
Филипинско песо PHP 100 3.22006 31.0553
Полска злота PLN 10 4.56916 2.18859
Нова румънска лея RON 10 4.25291 2.35133
Руска рубла RUB 100 2.83363 35.2904
Шведска крона SEK 10 2.05585 4.86417
Сингапурски долар SGD 1 1.2148 0.823181
Тайландски бат THB 100 4.95888 20.1658
Нова турска лира TRY 10 4.68171 2.13597
Щатски долар USD 1 1.64286 0.608695
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.23094 8.12387
Злато (1 трой унция) XAU 1 2129.9 0

сряда, 20 септември 2017 г.

Курс на БНБ

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.09.2017
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.30659 0.765351
Бразилски реал BRL 10 5.22544 1.91371
Канадски долар CAD 1 1.32923 0.752315
Швейцарски франк CHF 1 1.69556 0.589776
Китайски ренминби юан CNY 10 2.48101 4.03062
Чешка крона CZK 100 7.49274 13.3463
Датска крона DKK 10 2.62831 3.80473
Британска лира GBP 1 2.20694 0.453116
Хонконгски долар HKD 10 2.09332 4.7771
Хърватска куна HRK 10 2.61667 3.82165
Унгарски форинт HUF 1000 6.33262 157.913
Индонезийска рупия IDR 10000 1.2311 8122.82
Израелски шекел ILS 10 4.64535 2.15269
Индийска рупия INR 100 2.53947 39.3783
Японска йена JPY 100 1.4657 68.2268
Южнокорейски вон KRW 1000 1.44708 691.047
Мексиканско песо MXN 100 9.20412 10.8647
Малайзийски рингит MYR 10 3.89608 2.56668
Норвежка крона NOK 10 2.09359 4.77648
Новозеландски долар NZD 1 1.19272 0.83842
Филипинско песо PHP 100 3.20428 31.2083
Полска злота PLN 10 4.5713 2.18756
Нова румънска лея RON 10 4.25143 2.35215
Руска рубла RUB 100 2.81388 35.5381
Шведска крона SEK 10 2.05313 4.87061
Сингапурски долар SGD 1 1.21097 0.825784
Тайландски бат THB 100 4.93859 20.2487
Нова турска лира TRY 10 4.68305 2.13536
Щатски долар USD 1 1.63367 0.612119
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.22664 8.15235
Злато (в трой унции) XAU 1 2134.3

Русия - еталон на икономическата слабост

Ако се погледне състоянието на руската икономика, се оказва че руската сила е доста чуплива. Явно единственото от което трябва да е притеснява запада е загиващата огигархия в Русия да не предизвика ядрен конфликт. В момента изпълнитлите на руски деструктивни поръчки Северна Корея, използват остарели руски разработки за да получат признание като световна сила, колкото и нелепо да изглежда това, на фона на реалното им състояние. Макроикономическата картина и инвестиционният потенциал на руската икономика влизат все по-сериозно в полезрението на анализатори и медии. Реално Русия никога не е можела да е похвали с някаква особена икономика, базирана на производство на други, освен на природни ресурси. Сред основните причини са геополитическите интервенции от страна на президента Путин и дълбокият срив на международните петролни цени. През 2015 г. БВП на Русия отчете спад от 3,7%, а прогнозите на МВФ за 2016 г. са за нов спад от 1%. Завръщане на икономическия растеж се очаква евентуално чак през 2018 г., което обаче не е много вероятно Подобни прогнози показват, че сегашната криза има по-структурно измерение от кризите след спада на петрола през 2008 г. и кризата на публичните финанси на Русия от 1998 г. И при двата случая възстановяването започна след само година или най- много две. 

Руската икономика по начало е слаба

Важно е да се знае че за каквото и да претендира Русия, икономиката и е над сдесет пъти по слаба от американската. В момента дори Южна Корея има по-силна икономика от руската. Единствените икономически бумове, който е преживявала Русия в последните години са плод на скокове в ценита на петрола над 100 $ за барел, което не се е случвало отдавна. Икономиката на Русия зависи над 70% от цената на петрола, което в момента също е пагубно за нея. Към момета фондът за "черни дни", който Кремъл сформира през 2000 година е изчерпан и нещата за Русия стават твърде опасни. 

Петролът – изтичащата кръв на руската икономика

Не е тайна, че руският бюджет е в голямата зависимост от прави­телствените приходи от петрол­ните и газовите продукти. Оттам не е изненада сериозното влияние на срива на петролните цени вър­ху бюджета и върху развитието на цялата руска икономика. Прихо­дите от продажба на петролни и газови продукти формират близо 50% от бюджета на страната през последните 10 години Тези прихо­ди формират също така 70% дял от общите приходи от износ и 25% от целия БВП. Продължаващата зависимост от износа на енергийни суровини е свидетелство за провала на опитите на президента Владимир Путин за диверсификация на руската иконо­мика – намерения, които той декла­рира преди цели 15 години. През вече далечния април 2001 г., пред Руската Дума, Путин остро разкри­тикува факта, че руската икономи­ка е силно зависима от приходите от петролни продукти и каза, че ос­новната задача пред него е мащабна политика по диверсификация. Към днешна дата промяна в това на­правление няма. Явно проявление на голямата икономическа зависи­мост на Русия от петролните при­ходи е и логхичния срив на руската рубла.  Силната положителна корела­ция между цената на фючърсите на петрола, сорт Брент с доставка 16 март и спот курса на рублата спря­мо долара, е очевидна на първата графика. Руските пари достигнаха рекордно обезценяване на 21 яну­ари, когато докоснаха 86 рубли за долар.

Високата цена на геополитиката

Разместванията на геополитиче­ската шахматна дъска също имаха своето отражение. Руската валута се срина почти два пъти от анекси­рането на Крим през март 2014 г. и последвалите санкции от САЩ и ЕС до днес. Обезценяването на рублата донесе след себе си 13-го­дишен връх при инфлацията в стра­ната до 16,9% през март 2015 г. За сравнение, през април 2012 г., ин­флацията бе на ниво 3,60 на сто. През годините след анексиране­то на Крим и стартирането на вой­ната в Украйна, броят на хората, живеещи под линията на бедност­та, достигна 23 милиона души. Стопяването на валутните ре­зерви също е съвсем логично след­ствие от започналия отлив на капитали от Русия и влошаването на общата макро картина в страна­та. Правителството и централна­та банка правиха опити за спиране на галопиращото обезценяване на рублата, но както често се случва, ефектът от предприетите интервен­ции се оказа с обратен знак. Подо­бен пример бе намесата от страна на централната банка на 16 декем­ври 2014 г., когато курсът на руб­лата към долара премина 80 рубли за долар. Тогава гуверньорът на ру­ската централна банка Елвира На­биулина реши да вдигне лихвата с умопомрачителните 6 процентни пункта. Ефектът на стопяване на ва­лутните резерви ясно се вижда на втората графика. През 2014 г. ру­ските валутни резерви се стопиха с 150 млрд. долара.
На 21 януари 2016 г., при по­следното регистрирано дъно на рублата, и Набиулина смълча фи­нансовата аудитория с изказване, че банката няма да реагира на този срив, както го направи в средата на декември, защото рублата е била близо до своите „фундаментални нива”. Изявлението идва при курс от близо 82 рубли за долар. Стран­на и опасна стратегия за успокоява­не на пазара.  Дали пред Русия започва да на­зрява идеята за печатане на руб­ли, в отговор на кризата, е трудно да се предположи. Едно е сигурно: ако това се случи, то покупателна­та сила на руските домакинства и фирми може да бъде още по-сил­но застрашена. Дори към момента, проблемите пред бюджета и силно обезценяващата се рубла водят до спад в нивата на заплатите и спад на потребителското търсене.
Силното обезценяване на ру­ската рубла удари основно руските граждани, които все по-трудно ус­пяват да запазят досегашните нива на потребление. Икономическото явление стагфлация вече е факт на руска земя. Наблюдаваме едновре­менно спад на съвкупното произ­водство и ръст на цените. Разбира се, правим уточнението, че третият основен индикатор в стагфлацион­ната хватка, високата безработица, засега е относително нисък. С ог­лед на спада в последните месеци на дела на работещите руснаци, обаче, перспективите пред трудовия пазар не изглеждат положителни.

Бъдещи заплахи

Една от основните опасности пред фискалната стабилност на Ру­сия са предпоставките бюджетните дефицити да се превърнат в хро­нични и по този начин да се увели­чи дълговото бреме на държавата. Първоначално планираният бю­джет 2016 е на база средни цени от 50 долара за барел (при малко под 30 в момента), следователно въз­можността дефицитът тази година да надхвърли предварително зало­жените 3% от БВП е много голяма. Анализатори от RBC дадоха прог­ноза, че ако цените на петрола се понижат до 24 долара за барел, то бюджетният дефицит може да на­бъбне до 7,5% от БВП.
За отбелязване е и фактът, че разходите за военни цели достигат рекордни нива, спрямо общи­те държавни разходи, в контекста на продължаващите интервенции на руската армия в Сирия. Това е осезаемо утежняващ фактор за фи­нансовото здраве на руските пуб­лични финанси. Подобни действия и последващите ги ефекти видяхме само преди по-малко от две години. След ескалирането на конфликта в Украйна и намесата от страна на Путин, военните разходи се увели­чават повече от два пъти. Средните нива на военните разходи на Русия за февруари, март и април 2014 г. възлизат на 6,7% от БВП и 27,7% от общите бюджетни разходи.
Финансирането на дефицитно­то харчене е деликатен въпрос, с оглед относително високите лихви по руския дълг в Русия и несклон­ността на вътрешните агенти за фи­нансиране на по-големи емисии държавни ценни книжа. Към мо­мента, публичният дълг към БВП е около 14%, което е едно от най-ни­ските нива в глобален план. При­чините за тези ниски нива, обаче, се крият в несклонността на външ­ните инвеститори да купуват руски ДЦК. Предпоставките за подобни настроения са спомените от финан­совото фиаско 1998-1999 г., както и активната роля на Русия в украин­ския конфликт от февруари 2014 г.
Доказателство за голямата веро­ятност от надуването на сериозен бюджетен дефицит за настояща­та 2016 г., са действията на руско­то финансово министерство от 5 февруари. Финансовите власти в страната анонсираха, че сондират въможността за пласиране на ев­рооблигации на международните пазари. Последното външно фи­нансиране от страна на Русия бе през 2013 г., преди ескалирането на конфликта в Украйна и налагането на първия етап санкции от страна на ЕС и САЩ. Притесненията за бавното из­лизане от тази ситуация са свърза­ни с обективните предпоставки, че Путин няма визията и наме­рението за структурни реформи. Единствените спасителни пояси са ръст на международните петролни цени и отпадането на санкциите, които прекъснаха достъпа на клю­чови правителствено контролира­ни компании (в банковия сектор, енергетиката и военната промиш­леност) от международните дъл­гови пазари. Тези пояси обаче не изглеждат близо до протегнатата ръка на Русия. Нужни са реформи, които да са насочени към повече инвести­ции в технологични производства и отпускането на правителствена­та примка около врата на частната инициатива. Усложнената геопо­литическа ситуация обаче чертае твърде много рискове пред руската икономика – натиск върху бюджета, породен от ниските цени на петро­ла и повишените военни ангажи­менти, рублата губи от стойността си, а възможностите за дългове фи­нансиране са ограничени. На фона на всичко това, руската икономика не изглежда готова за евентуално допълнително изостряне на кон­фликтите. Парадоксът е, че точно стъпките, които биха помогнали в дългосрочен план, могат бързо да стопят високия рейтинг на Путин в очите на руските граждани.

петък, 1 септември 2017 г.

Курс на БНБ за 01.09

Австралийски доларAUD11.302060.768014
Бразилски реалBRL105.226281.91341
Канадски доларCAD11.318830.758248
Швейцарски франкCHF11.709490.58497
Китайски ренминби юанCNY102.501543.99754
Чешка кронаCZK1007.5002113.333
Датска кронаDKK102.629583.80289
Британска лираGBP12.124170.470772
Хонконгски доларHKD102.096914.76892
Хърватска кунаHRK102.635363.79455
Унгарски форинтHUF10006.41067155.99
Индонезийска рупияIDR100001.231998116.95
Израелски шекелILS104.591262.17805
Индийска рупияINR1002.5624239.0256
Японска йенаJPY1001.489767.1276
Южнокорейски вонKRW10001.46465682.757
Мексиканско песоMXN1009.1992310.8705
Малайзийски рингитMYR103.842192.60268
Норвежка кронаNOK102.113154.73227
Новозеландски доларNZD11.175520.850687
Филипинско песоPHP1003.2115431.1377
Полска злотаPLN104.612152.16819
Нова румънска леяRON104.255232.35005
Руска рублаRUB1002.8418635.1882
Шведска кронаSEK102.063594.84592
Сингапурски доларSGD11.211340.825532
Тайландски батTHB1004.9465820.216
Нова турска лираTRY104.772532.09532
Щатски доларUSD11.64080.609459
Южноафрикански рандZAR101.26857.88333
Злато (в трой унции)XAU12167.02