неделя, 17 май 2015 г.

Удължаването на половия член ще спаси света!

Човечеството е преодоляло много катастрофи. Повечето от тях са причинени от негови представители.

Китайският диктатор Мао Цзедун е най-големият масов убиец на XX век, . Списъкът на тираните, отговорни за смъртта на над 130 млн. души, се основава на данни от Организацията за помощ на жертвите на политическата диктатура в Европа. Политикът, военачалникът и държавникът Мао, смятан за най-важната личност в модерната китайска история, е виновен за смъртта на 50 млн. китайци по време на изкуствено предизвикания глад през 50-те години, както и мъченията и преследванията от 1966 г. до 1969 г. по време на Културната революция.В Китай той е смятан за най-голям национален герой, докато светът - особено антикомунистическата общественост, го приема като един от най-големите престъпници на миналия век.

На второ място е Сталин. Съветският диктатор носи отговорност за смъртта на 40 млн. души. Като се вземе предвид, че "убийството на един човек е трагедия, а убийството на много хора е статистика", той вероятно е починал с чиста съвест. 

Едва трето място заема Хитлер, обвиняван за смъртта на 20 млн. души, вкл. геноцида на около 6 млн. евреи.Китайският диктатор Чан Кайши е на четвърто място и е посочен като виновен за смъртта на 10 млн. души. Иронията е, че на Запад той е бил честван като един от лидерите на демократичната коалиция, прогонена от Мао на остров Тайван.Следващ в списъка е Ленин с 4 млн. души на съвестта му. На десетото последно място в класацията маршал Йосип Броз Тито, който е погубил живота на 1 млн. души.

Какво свързва всички тези хора? Кое е нещото което ги кара да направят всички за да се запишат по този начин в историята?  Всички до един са били сравнително ниски на ръст и всички до един са имали полож член с дължина не повече от 10 сантиметра !!! Да така е, за всеки един историята е намерила доказателства за тажки сексуални комплекси, които са се базирали на смешните размаери на мъжествеността им...

Интересно е какво ще сътвори Владимир Путин който също се слави с пренебрежими размери... 

Науката търси и намира начини да се справи с този, оказва се толкова сериозен проблем. Да и пожелаем успех!

събота, 16 май 2015 г.

Руската икономика

Русия може да се характеризира като промишлено-аграрна страна в преход към пазарна икономика. В началото на 90-те години след отварянето на пазара икономиката губи конкурентоспособност и изпада в тежка криза. Множество банки фалират, а високото ниво на корупция води до съмнителни приватизиционни сделки и появата на т.нар олигарси. Неспособността на правителството да се справи схиперинфлацията води до имиграцията на съществена част от хората, заети в образованието и науката. Съживяването на износа на полезни изкопаеми, в частност нефт и газ, в краят на 90-те години е основна предпоставка за съживяването на икономиката, която в последните години отбелязва значителен растеж. Проблем пред по-нататъшното развитие остава неефективната съдебна система, като и мафията, която все още продължава да оказва значително влияние. Оборотът само на бизнесът с наркотици е около 8-9 млрд. долара, при държавен бюджет от 20 млрд. Географската разлика в икономическото развитие е значителна. Москва, в която живеят 7% от населението допринася с 27% от бюджетните постъпления.
Русия има пазарна икономика, с огромни природни ресурси, особено на петрол и природен газ. Русия има 10-та по големина икономика в света от номиналния БВП и 6-та по големина от паритет на покупателната способност (PPP). От началото на 21 век, по-високото вътрешно потребление и по-голямата политическа стабилност, заздравяват икономическия растеж на Руската Федерация. От 2000 до 2008 г. икономиката на страната расте, средно със 7% годишно. Средната месечна работна заплата в Русия е 640 щатски долара в началото на 2008 г., а е била 80 $ (щатски долара) през 2000 година.[1] В края на 2011 г. средната месечна заплата в Русия е 810 $,[2] докато данъка върху доходите на физическите лица, се изплаща в размер от 13% на повечето доходи.[3] Приблизително 13% от руснаците са живели под прага на бедността през 2010 г.,[4] в сравнение от значителното му намаляване от 40% през 1998 г., в най-лошaта точка след разпадането на СССР. Безработицата в Русия е 6% през 2007 г., което е спад, сравнение с 1999 г., когато безработицата е била 12.4%.Средната класа се е увеличила от 8 млн. души през 2000 г., до 55 млн. души през 2006 г.

От 2003 г. насам, износът на природни ресурси, започна да намалява в икономическо значение, като вътрешния пазар е значително засилен. Приходите от петрол за износ, позволява на Русия да увеличи валутните си резерви от 12 млрд. долара през 1999 г., до 597.3 млрд. долара. Макроикономическата политика, водена от министъра на финансите Алексей Кудрин е разумна и стабилна, с излишък от приходи, които се съхраняват в Стабилизационният фонд на Русия. През 2006 г. Русия изплаща по-голямата част от своите огромни дългове, оставяйки с един от най-ниските външни дългове сред големите икономики. Посредством стабилизационен фонд Русия успява да излезе от глобалната финансова криза в много добро състояние, отколкото много експерти са очаквали.

По-опростен данъчен кодекс, приет през 2001 г., намалява данъчното бреме върху хората и драстично увеличава държавните приходи.Русия има плосък данък от 13%. Това я нарежда като страната, с втората най-атрактивната лична данъчна система за единични мениджъри в света, след Обединените арабски емирства. Според „Bloomberg“, Русия се счита за доста по-напред от повечето други богати на ресурси страни в икономическото си развитие, с дълга традиция на образованието, науката и промишлеността. В страната има повече завършили висше образование, отколкото в Евразия. Планувано е един трилион долара да бъдат инвестирани в развитие на инфраструктурата до 2020 г.
Първичен сектор
Разнообразните природни условия оказват силно влияние върху специализацията и структурата на аграрното стопанство. Тя е растениевъдно-животинска. Почвено-климатичните условия в южната част – Поволжието,Западносибирската равнина, Черноземния район са подходящи за зърнени култури – пшеница, ечемик, а в северната европейска част се отглеждат ръж, пролетна пшеница, ечемик, картофи и лен. Природните условия ограничават отглеждането на царевица, което налага внос. Специализиращи отрасли са овощарството, зеленчукопроизводство и отглеждането на картофи. Животновъдството е по равномерно разпределено.В европейската част на Русия се развиват говевъдство,свиневъдство и птицевъдство. В за Южен Сибир - Приуралието и Предкавказието е типично овцевъдство. В северните райони е развито еленовъдството, което осигурява ценни кожи. Риболов и производството на рибни хранителни продукти е характерно за Русия. Изградени са големи риболовни бази около Охотско, Чукотско,Каспийско море и в големите езера и реки. Дърводобивът е съсредоточен в европейската част на Русия и в Сибир, като преобладава добивът на иглолистна дървесина. Заетите в първичния сектор са 7% от общия брой заети в националното стопанство.

Общата площ на обработваемата земя в Русия се оценява като 1 237 294 кв. км през 2005 г., четвъртата по големина в света. През 1999-2009, селското стопанство на Руската Федерация, демонстрира стабилен растеж. а страната се превръща от зърно вносител, в третият по големина износител на зърно, след ЕС и САЩ. Производството на месо е нараснало от 6 813 000 тона през 1999 г. на 9 331 000 тона през 2008 г., и продължава да расте.

Това възстановяване на селското стопанство е подкрепенo от кредитната политика на правителството, което помага както на отделни фермери, така и на големите приватизирани корпоративни ферми, каквито веднъж са били съветските колхози и все още притежават значителен дял на земеделска земя. Докато големите стопанства се концентрират главно върху производството на зърно и отглеждането на продукти, малки частни парцели произвеждат по-голямата част от държавния добив на картофи, зеленчуци и плодове.

С достъп до три от световните океани— Атлантическия океан, Арктика, и Тихоокеанския басейн- Руски риболовни флоти са с основен принос за предлагането на риба в света. Общият улов на риба е 3 191 068 тона през 2005 година И двата износа и вноса на риба и морски продукти нараства значително през последните години, достигайки съответно $ 2.415 и $ 2.036 млн. през 2008 г.
Повече по темата...

петък, 15 май 2015 г.

Ужасяващ пожар гори в Нефтохим


Днес по обяд в носопострената инсталация за дълбочинна преработка на нефта, в Лукойл-Нефтохим Бургас, избухна ужасяващ пожар. По предфварителнио данни става дума за взрив и последващо запалване на водород, който се добавя в процесите на каталитичен крекинг и каталитичен риформинг. 

сряда, 13 май 2015 г.

Специализиран полигон за катастрофи. Има ли почва у нас?

Всекидневно в новините се изнасят данни за обстановката по пътищата. Както може да се забележи,  водачите на МПС средства в България са крайно незаинтересовани за последствията които може да възникнат от безумното им каране. Всъщност, като че ли колкото повече се говори за това, катастрофите стават все повече и по смъртоносни. Българските шофьори, се усетиха свободни да карат като без да се съобразяват и дори като че ли го правят на пук на нещо. Дали е напук на родителите, чиито деца убиват, дали е на пук на всички останали участници в движението или на КАТ е без значение.
За да са ефективни мерките които се вземат срещу тази българска простотия, то те трябва да са тотално недемократични. Трябва да се отбележи и факта че Българина се противопоставя индивидуално и скрито на всички което е наложено, независимо даи е добро за него. Това си има и добрите страни, но в случая със самоубииствените изпълнения по улиците, дава само смъртоносен плод.

Има и друго решение. Израждането на полигон за катастрофи, би могло да реши проблемите за повечето водачи. Ако един терен с големината на две, три футболни игрища, бъде снабден с нужния брой стълбове и големи дупки по пътя, както и с възможността да се правят директни челни катастрофи между пътуващите, може би ще позволи невинните жертви по нормалните улици да намалеят.
Явно директното противопостявяне на простотията, събужда у българския водач на МПС, толкова непреодолимо, силен импулс, че той спира да мисли и натиска педала до долу, като ако случайно не е под въздействието на алкохол или наркотици гледа да се надруса, спиртоса или и двете. 

Ако оставим явната шега на страна и си представим че бъде стартиран такъв проект, то няма начин той да не е печеливш. На един полигон в който колите се блъскат жестоко една в друга и в стълбове и притичващи доброволци, би могло да се разположат и седалки и ложи, така че да може процеса на избухване на простотията, да е наблюдава от повече хора. Цената на билета, може да се формира според търсенето, като смея да твърдя че тя ще изпревари тази в определени спортове. Ако се сравни с интереса към бокса или кеча, то наистина умишлените катастрофи на полигон, бих донесли доста сериозен приход, освен че ще поопразнят улиците от търсачите на силни усещания. 

петък, 8 май 2015 г.

Турски Поток се оказа най големият икоономически капан за Русия. Путин постигна нови висоти в гпупостта си.

Русия започна да строи турски поток. Условията по договорите за този тръбопровод едва  ли са по изгодни, отколкото бяха тези за Южен Поток, но вече няма толкова голямо значение. Капана щракна и Русия се оказва в положение в което не можа да избере добър изход. Руснаците вече показаха че не смятат да се съобразяват с Европа. Явно Европа е на път да им покаже същото. Ако проекта се случи, то Русия пада в ръцете на САЩ чрез техния икономически и политически съюзник Турция. Няма да е чудно, ако се види дори и молещия се Путин скоро....... Ако проекта не е случи, то Русия ще покаже на света че е блъфирала или още по-лошо, не е била в състояние да си направи сметката.... Не е лошо като първия вариант, но все пак не е добре. 
На конференция в Берлин шефът на „Газпром” Алексей Милер и руският министър на енергетиката Александър Новак съобщиха официално, че Русия няма да продължава договора за транзит на природен газ с Украйна след 2019 година и посъветваха ЕС да започне израждането на газопроводи от гръцко-турската граница веднага. Но според мен, никой нищо не трябва да строи, защото „Турски поток” просто няма да го има.
 Това пише Михаил Корчемкин, собственик на East European Gas Analysis в руското издание на „Форбс”. Според експерта, „Газпром” трябва да преодолее много препятствия, за да реализира обявения от Владимир Путин проект. На първо място, руската компания изпитва остра нужда от финансиране, което е трудно да намери в условията на наложените от ЕС и САЩ санкции. Корчемкин напомня, че не е било осигурено финансиране и за „Южен поток”, въпреки че в този проект са били ангажирани кредитоспособни партньори. На второ място, Русия трябва да промени външната си политика и да не дава поводи на ЕС, САЩ и Швейцария да наложат забрана за продажба на „Газпром” услуги по строителството на подводната част на газопровода, тъй като всички компании, които могат да извършат това, са от тези страни. Но дори тези трудности да бъдат преодолени и тръбата все пак стигне до гръцко-турската граница, пак не е сигурно, че природния газ от Русия ще намери своите купувачи. Голяма част от капацитета на „Турски поток” е предназначена за Италия, има договор между „Газпром” и Eni до 2035 година, който предвижда закупуването на синьото гориво да става на северната граница на Италия. Това означава, че някой трябва да инвестира в газопровод от 1500 километра от гръцко-турската граница до северната граница на Италия. „Газпром” вече заяви, че това е работа на ЕС, а ако това не стане, продажбите за Италия няма как да бъдат извършени, което поставя Русиоя в ролята на нарушител. 
Но тук идва друг казус: в САЩ влезе в сила закон, който дава право на президента да наложи санкции на „Газпром”, ако компанията намали доставките за страните от НАТО ( Ukraine Freedom Support Act of 2014) . В това число и спиране на финансирането на руската компания. Без външно финансиране цялата руска Източна газова програма ще бъде прекратена. Затова, европейските партньори на „Газпром” не трябва да предприемат нищо, могат просто да стоят и да чакат естествената смърт на проекта „Турски поток”.

понеделник, 4 май 2015 г.

Бедността съсипва психиката

В последните 3-4 години в България рязко се повишиха аварии и катастрофри, причина кои то може да бъде човешка грешка. Предвид ниското заплащане във всички сектори, повечето добри специалисти, вече са напуснали страната. Останалите се налага да поемат повече работа, без това да им носи по голям приход. В резултат в предприятия с висок риск, като завода за утилизация на боеприпаси "Миджур", в Горни Лом, показаха че натупването на предпоставки в повечето случаи води и до последствия. Без съмнение, ниското заплащане е предпоставка за психическо натоварване с което не всеки може да се справи. в днешни едни живота предлага повече удоволствия, и далеч не се изчерпва само с елементарното съществуване. Тези блага са толкова широко рекламирани, че всеки има информация за тях и за блаженството да ги има. В българските условия на труд обаче става въпрос за елементарно оцеляване. Повечето Българи са в позицията на молещи, а Българският работодател явно не мисли че трябва да се отнася човешки. За всеки работещ в България в момента е ясно че шефа му ще го изгони в мига в който се разболее или в мига в който се доближи до правото си за пенсия. Това допълнително натоварва и без това смазаната психика на българския работник. Резултатите се виждат: Ватман заряза трамвай с пътници....., акушерка зверски преби пеленаче....., всеки ден нови катастрофи от глупост по улиците....., обесено куче на баскетболен кош.
Според две проучвания, проведени в САЩ, децата от бедни семейства имат по-малки мозъци в сравнение с богатите си съученици, пише Tribali.info. Невролози, изследвали мозъците на повече от 100 деца, са открили, че повърхността на церебралния кортекс има връзка с доходите на семейството им. Този регион от мозъка отговаря за езика, паметта, пространствената ориентация и мотивацията. Екип от Колумбийския университет е установил, че деца от семейства, чийто годишен доход е под 25 хил. долара, имат 6% по-малка повърхност от децата, чиито семейства имат годишен доход 150 хил. долара и повече. „Отдавна се знае, че бедността и липсата на достъп до ресурси, подпомагащи развитието, са свързани със слаби постижения. Сега обаче наистина можем да го свържем с физическата структура на мозъка. Установихме го и това е изключително важно", казва Елизабет Соуел от Детската болница в Лос Анжелис. Невролози от Масачузетския технологичен институт са достигнали до същото заключение в отделно изследване. „Както можеше да се очаква, животът при по-лоши условия има реална цена. За мен това е знак, че трябва да се действа.



Трябва да се увеличат възможностите за тези, които живеят в трудни условия", посочва Джон Габриели, преподавател по мозъчни и когнитивни науки. Проучването не е анализирало причините за разликата в анатомията на мозъка, но предишни проекти са установили, че учениците с ниски доходи по-често страдат от стрес в детството си. Изследването е включвало 58 ученици на възраст 12 и 13 години - 23 от семейства с ниски доходи и 35 от семейства с по-високи доходи.
Учените са сравнили постиженията им на тестове и изображения на мозъчния им кортекс, направени с ядрено-магнитен резонанс. Откритите разлики засягат само дебелината на този мозъчен участък. Другите измервания не са показали различия. Изследователите изтъкват, че не е задължително откритите структурни разлики да са постоянни. „Има много доказателства, че мозъкът е изключително гъвкав", казва Габриели.
Няма как да не стигнем до извода че това което се прави на работещите в България от техните работодатели, може да бъде неречено геноцид....